Запровадження МСФЗ, як інноваційний підхід до подання банківської звітності

Секція: Впровадження МСФЗ в сфері фінансових послуг Коментарі (0)
Кількість переглядів:  2,924

Анотація. Розглянуто практичні аспекти застосування МСФЗ у вітчизняних банках. Обґрунтовано необхідність запровадження міжнародних стандартів у банківській сфері. Наведено основні переваги та найпоширеніші проблеми, пов’язані із їх використання.

Адаптація вітчизняної звітності міжнародним стандартам є необхідною умовою для інтеграції України у світове господарство.  Від 1 січня 2012 року публічні акціонерні товариства, банки, страховики, а також підприємства, які провадять господарську діяльність за видами, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України, складають фінансову звітність та консолідовану фінансову звітність за міжнародними стандартами, а всі інші підприємства самостійно визначають доцільність застосування міжнародних стандартів для складання фінансової звітності та консолідованої фінансової звітності [1].

Незважаючи на тривалий термін застосування МСФЗ у світі, для України цей метод подання фінансової звітності можна вважати інноваційним, а його використання надзвичайно перспективним.

Першими установами, які почали застосовувати цей інноваційний метод подання фінансової звітності, стали банки. У статті 41 Закону України «Про Національний банк України» зазначено, що НБУ встановлює обов’язкові для банківської системи стандарти та правила ведення бухгалтерського обліку та фінансової звітності, що відповідають законам України та МСФЗ. Закон України «Про банки і банківську діяльність» в ч.1 ст.68 містить аналогічні норми.

Шляхом створення таких положень НБУ сприяє створенню єдиних національних стандартів ведення бухгалтерського обліку та фінансової звітності. Завдяки практичному використанню міжнародних норм формування звітності українськими банками, можна забезпечити прозорість звітності вітчизняних банків та її зрозумілість для користувачів.

Програма реформування системи бухгалтерського обліку із застосуванням міжнародних стандартів, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 1998 року, передбачає:

- врегулювання бухгалтерського обліку з метою забезпечення  зваженого використання міжнародних стандартів з урахуванням економічно-правового середовища та стану ринкових відносин в Україні;

- надання методичної допомоги у впровадженні та використанні реформованої моделі бухгалтерського обліку;

- законодавче закріплення принципів ведення бухгалтерського обліку;

- створення системи національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку і звітності, яка забезпечить потрібною інформацією користувачів, передусім інвесторів.

Запровадження МСФЗ обумовлене, перш за все, необхідністю покращення системи управління у банківській сфері, глобалізацією економічних відносин та потребою у залученні іноземних інвесторів, які зацікавлені в отриманні прозорої та достовірної інформації про фінансові результати діяльності банків.

Перехід вітчизняних банків на МСФЗ забезпечує ряд безумовних переваг для цих установ:

- прозорість та відкритість фінансової звітності;

- можливість отримання достовірної інформації про розмір і склад активів та зобов’язань банку;

- полегшення процесу прийняття управлінських рішень завдяки підвищенню інформативності фінансової звітності;

- можливість об’єктивної оцінки банку потенційним інвестором;

- підвищення довіри клієнтів завдяки забезпеченню доступною та достовірною інформацією про  фінансові результати діяльності банку.

Проте, у процесі переходу на МСФЗ вітчизняні фінансові установи стикаються з певними проблемами. Це, зокрема, необхідність підготовки висококваліфікованих спеціалістів із МСФЗ для складання фінансової звітності та складнощі, пов’язані з адаптацією національної системи звітності до міжнародних стандартів. Певні труднощі створює низький рівень забезпеченості після дипломної освіти бухгалтерів та представників інших професій, що безпосередньо пов’язані з економічною інформацією

Для успішного переходу українських фінансових установ на  МСФЗ необхідно:

- удосконалити законодавчу базу, щоб зменшити  ризик непорозумінь у процесі використання цих стандартів;

- забезпечити вільний доступ до нормативних вимог МСФЗ та їх тлумачень;

- намагатися звести до мінімуму редагування стандартів урядами та іншими національними регуляторами. Лише за цієї умови буде забезпечено єдність стандартів, використовуваних у різних країнах;

- забезпечити розробку єдиної системи контролю за дотриманням вимог, передбачених зазначеними стандартами.

Проте, як показує практика, українські банки досить успішно долають бар’єри при переході на МСФЗ та активно використовують дані стандарти для оприлюднення власної фінансової звітності.

Подання фінансової звітності банків у формі, що відповідає МСФЗ забезпечує вільних доступ до інформації про діяльність банку не лише для потенційних інвесторів, але й для пересічних клієнтів банку. Це, у свою чергу, підвищує рівень довіри до фінансової установи та полегшує процес сприйняття поданої інформації для зацікавленої особи.

 Література

1. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 № 996 – XIV.

2. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Програми реформування системи бухгалтерського обліку із застосуванням міжнародних стандартів» від від 28.10.1998 р. № 1706.

3. Закон України «Про Національний банк України» від 20.05.1999 року № 679-XIV.4. Закон України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року № 2121-III

Автор:   @   23 Жовтень 2014 Коментарі (0)

Оцініть публікацію: 
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Немає оцінок)
Loading...Loading...

Поділитися!
Коментарі (0)

Коментарів немає. Прокоментуй першим!
Залишити коментар!

Ви повинні увійти, щоб залишити коментар.

Зв'язатись з автором

Увійдіть, щоб отримати можливість відправити повідомлення автору цієї публікації

Попередня публікація
«
Наступна публікація
»
© 2014 МСФЗ: дослідження, наука, практика, імплементація  
↓