Загальні принципи застосування методики на основі теперішньої вартості для оцінки вартості активів

Секція: МСФЗ-звітність: обліково-аналітичне та методичне забезпечення Коментарі (0)
Кількість переглядів:  1,554

Нужна О.А.
кандидат економічних наук, доцент
Луцький національний технічний університет

 

Подано переваги та недоліки підходів до оцінки вартості активу. Розглянуто основні поняття концепції вартості грошей у часі.. Досліджено принципи, якими керуються при оцінці справедливої вартості активу або зобов’язання за методом на основі теперішньої вартості.

 

При розрахунку вартості активу традиційно всі можливі методи оцінки зводяться до трьох груп: ринковий (порівняльний) метод; дохідний метод; витратний метод (на основі активів) (таблиця 1).

Таблиця 1

Переваги та недоліки підходів до оцінки вартості активу

Характе-ристика Підходи
Ринковий (порівняльний) підхід Доходний підхід Витратний підхід (підхід на основі активів)
Переваги Повністю ринковий Враховує майбутні очікування Заснований на реально існуючих активах
Відображає реальну практику купівлі Враховує ринковий ас-пект (ринковий дисконт) Придатний для окремих видів підприємств
- Враховує економічне старіння -
Недоліки Заснований на минуло-му. Майбутні очікування не враховуються Трудомісткий прогноз Нерідко не враховує нематеріальні активи та репутацію підприємства
Необхідно вносити низку поправок Має частково вірогідний характер Статичний, відсутні майбутні очікування

 

Кожен із вищезазначених підходів має свої переваги і недоліки, які враховуються при виборі конкретного підходу до оцінки вартості активу у кожному конкретному випадку.

Найбільш поширеним є дохідний метод оцінки вартості підприємства. Вартість активу оцінюється з позиції отримання економічної вигоди в майбутньому. Даний метод дає змогу оцінити вартість активу на основі його потенційної здатності приносити дохід. Прибутковість в цьому контексті виражається майбутніми дисконтованими грошовими надходженнями.

Актуальність цього підходу обумовлена тим, що управління грошовими потоками відіграє важливу роль для всіх сторін, зацікавлених в ефективній роботі підприємства, дозволяє управляти вартістю діючого підприємства, підвищити фінансову гнучкість підприємства тощо, оскільки грошові потоки, на відміну від чистого прибутку, дозволяють співставити доходи та видатки грошових коштів із вирахуванням амортизації, капіталовкладень, дебіторської заборгованості і т.д.

Концепція оцінки вартості грошей у часі полягає в тому, що вартість грошей з плином часу змінюється з урахуванням норми прибутку на грошовому ринку та ринку цінних паперів, де в якості норми прибутку виступає норма відсоткової ставки r.

Основним поняттям теорії відсотків є складний відсоток, тобто сума доходу, яка отримується в результаті інвестування грошей за умови, що сума нарахованого простого відсотку не виплачується в кінці кожного періоду, а приєднується до суми основного вкладу і в наступному платіжному періоді сама приносить дохід.

Основна формула теорії відсотків визначає майбутню вартість грошей:

форм-1

Згідно МСФЗ 13 «Оцінка справедливої вартості», теперішня вартість (тобто застосування дохідного підходу) – це механізм, що використовується для того, щоб пов’язати майбутні величини (наприклад, грошові потоки або значення) з теперішньою величиною за допомогою ставки дисконту.

При застосуванні будь-якої методики на основі теперішньої вартості, що використовується для оцінки справедливої вартості, керуються такими загальними принципами:

  • грошові потоки та ставки дисконту мають відображати припущення, які використали б учасники ринку, визначаючи ціну актива чи зобов’язання;
  • грошові потоки та ставки дисконту мають враховувати лише чинники, які стосуються актива чи зобов’язання, що оцінюється;
  • щоб уникнути подвійного урахування або невідображення впливів чинників ризику, ставки дисконту повинні відображати припущення, що відповідають припущенням, які властиві грошовим потокам. Ту ж саму ставку не слід застосовувати при використанні очікуваних (тобто зважених на величини ймовірності) грошових потоків (тобто методика очікуваної теперішньої вартості), оскільки очікувані грошові потоки вже відображають припущення про невизначеність майбутніх дефолтів; натомість слід скористатися ставкою дисконту, яка відповідає ризику, властивому очікуваним грошовим потокам;
  • припущення стосовно грошових потоків та ставок дисконту мають бути внутрішньо узгодженими. Номінальна безризикова ставка відсотка включає вплив інфляції. Реальні грошові потоки, які виключають вплив інфляції, слід дисконтувати за ставкою, яка виключає вплив інфляції. Подібно до цього, грошові потоки після оподаткування слід дисконтувати за допомогою ставки дисконту після оподаткування. Грошові потоки до оподаткування слід дисконтувати за ставкою, яка відповідає таким грошовим потокам;
  • ставки відсотка мають відповідати основним економічним чинникам валюти, у якій грошові потоки деноміновані.
Автор:   @   28 Вересень 2015 Коментарі (0)

Оцініть публікацію: 
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Немає оцінок)
Loading...Loading...

Поділитися!
Коментарі (0)

Коментарів немає. Прокоментуй першим!
Залишити коментар!

Ви повинні увійти, щоб залишити коментар.

Зв'язатись з автором

Увійдіть, щоб отримати можливість відправити повідомлення автору цієї публікації

Попередня публікація
«
Наступна публікація
»
© 2014 МСФЗ: дослідження, наука, практика, імплементація  
↓