Впровадження та практичне застосування МСФЗ для складання звітності середніх та малих підприємств України

Секція: МСФЗ для малого та середнього бізнесу: міжнародний досвід, впровадження в Україні Коментарі (0)
Кількість переглядів:  2,088

Автор: Кацель Марія Костянтинівна

 

Анотація. Обґрунтовано необхідність впровадження МСФЗ для МСП в Україні. Встановлено низький рівень застосування МСФЗ на МСП в Україні. Доведено, що перехід до МСФЗ повинен бути поступовим і враховувати усі особливості ведення бухгалтерського обліку та подання звітності на МСП.

 

Ефективне управління підприємством залежить від багатьох чинників, одними із яких є впровадження, розвиток й удосконалення контролю за формуванням і використанням фінансових результатів.

Сьогодні питання вдосконалення фінансового та управлінського обліку фінансових результатів постійно перебувають у центрі уваги науковців і практиків. Значний внесок у дослідження теоретичних і методологічних підходів зробили вітчизняні та зарубіжні вчені, зокрема Ф. Бутинець, С. Голов, П. Друкер, К. Друрі, Є. Калюга, В. Костюченко, Н. Малюга,  П. Каблук, Н. Ткаченко та інші. Останнім часом у вітчизняному законодавстві відбулось багато змін стосовно впровадження МСФЗ в Україні. Проте у науковій літературі проблеми, з якими зіткнулись українські підприємства в контексті цих змін, поки залишаються недостатньо висвітленими, також не приділяється достатня увага питанню вартості переходу на МСФЗ для України.

На світовому ринку Україна є економічно вигідною країною для закордонних інвесторів, проводить експортну та імпортну політику. Виходячи з цього, фінансовий і господарський сектор зацікавлені наблизитись до світових контрагентів та інвесторів. Отже, потрібна така інформаційна база фінансової звітності, яка б легко задовольняла потреби одночасно вітчизняних та закордонних користувачів.

Безперечно, актуальним на сьогодні залишається питання впровадження міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ) на підприємствах України. Особливо гостро постає це питання в світі активної підготовки владою документальної бази до можливої інтеграції з Євросоюзом (ЄС).

У 2011 році Україна зробила ризикований крок на зустріч світовій економіці і розпочала політику впровадження МСФЗ в фінансовий, а згодом і господарський сектор, але ця система і досі має багато невідповідностей та розбіжностей з особливостями діяльності українських суб’єктів господарювання.

Перехід до застосування МСФЗ відбувається за мінімальних трансакційних витрат. Це стосується як суб’єктів господарювання, яким не нав’язуються ні обов’язкове навчання, ні сертифікація спеціалістів та яким безоплатно надаються навчальні матеріали (значна частина яких вже знаходиться у вільному доступі та постійно оновлюється), так і держави, що не витратила додаткових бюджетних коштів на забезпечення процесу переходу.

З Радою з міжнародних стандартів бухгалтерського обліку забезпечується постійна співпраця. Згідно з договорами Фонд Ради МСБО надає матеріали, які можуть бути оприлюднені. Проте значна частина матеріалів, приклади, основа для прийняття висновків тощо є інтелектуальною власністю Ради МСБО і може бути надана для оприлюднення лише за додаткову плату. Отже, українські підприємства залишаються недостатньо проінформовані про можливість і практичні особливості переходу на МСФЗ. Додатковою проблемою є те, що Міністерство фінансів вважає неприйнятним тлумачення або роз’яснення МСФЗ в нормативно-правових актах, зокрема методичних рекомендаціях, проте залишає за собою право висловити фахову думку.

Після переходу багатьох фінансових установ та суб’єктів  групи великих підприємств постає питання переходу малих та середніх підприємств (МСП) до використання МСФЗ. Особливо важливим це питання є для тих підприємств, які тісно співпрацюють з закордонними контрагентами, або мають в своїх активах інвестиції, надані суб’єктами інших країн.

Нещодавно Рада з МСФЗ прийняла новий стандарт обліку, призначений спеціально для малих і середніх підприємств. Стандарт цей не має окремого номера і називається просто IFRS for SMEs, або українською, МСФЗ для МСП – Міжнародний стандарт фінансової звітності для малих і середніх суб’єктів.

МСФЗ для МСП являє собою систематизований збірник основних правил складання звітності. Усього у Стандарті 35 розділів. Вони регламентують і загальні питання (такі, як визначення базових принципів обліку), і конкретні бухгалтерські теми в розділі операцій і статей звітності (наприклад, запаси, оренда, доходи, основні засоби тощо). Оскільки згідно Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку – це нормативно-правовий акт, що не суперечить міжнародним стандартам, то набуває актуальності порівняння МСФЗ для МСП та П(С)БО 25.

На практиці, відсоток застосування МСФЗ на МСП в Україні дуже низький, адже такі підприємства не мають змоги витрачати додаткові сили кошти на перехід до нових форм звітності. Але для економічного розвитку, створення можливостей для співпраці з закордонними партнерами такий перехід є необхідним.

Підприємство зобов’язане пояснити, як перехід з попередньої нормативної бази на цей МСФЗ вплинув на його фінансовий стан, фінансові результати діяльності і рух грошових коштів, відображені у звітності.

Отже, безсумнівним є те, що об’єднання багатьох правил обліку в єдиному стандарті є комфортним для бухгалтерів. А щодо змісту Стандарту, то Рада з МСФЗ дає зрозуміти, що система обліку повинна відповідати досить високим стандартизованим вимогам незалежно від масштабів підприємства.

Важливим є удосконалення стандартних форм фінансової звітності з метою врахування обов’язкових вимог МСФЗ, а також затвердження номенклатури статей фінансової звітності з наданням права суб’єктам господарювання самостійно обирати форму фінансової звітності і запровадження подання фінансової звітності в електронному вигляді. Але перехід до МСФЗ повинен бути поступовим і враховувати усі особливості ведення бухгалтерського обліку та подання звітності на МСП.

Автор:   @   1 Липень 2015 Коментарі (0)

Оцініть публікацію: 
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 голосів, в середньому: 4.50 з 5)
Loading...Loading...

Поділитися!
Коментарі (0)

Коментарів немає. Прокоментуй першим!
Залишити коментар!

Ви повинні увійти, щоб залишити коментар.

Зв'язатись з автором

Увійдіть, щоб отримати можливість відправити повідомлення автору цієї публікації

Попередня публікація
«
Наступна публікація
»
© 2014 МСФЗ: дослідження, наука, практика, імплементація  
↓