Впровадження Міжнародних стандартів фінансової звітності в Україні

Секція: Практика впровадження МСФЗ в країнах світу: уроки для України. Коментарі (0)
Кількість переглядів:  3,808

Автор: Глушко Н.О.

Застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності (далі – МСФЗ) в Україні завжди було дискусійним питанням. Але попри дискусії законодавчо-нормативне регулювання вітчизняної облікової системи поступово рухалося до впровадження Міжнародних стандартів.

На сьогоднішній день основна мета дослідження полягає в дослідженні етапів впровадження МСФЗ в Україні, визначенні проблем та перспектив цього процесу. Ці питання залишаються актуальними, оскільки недостатній ступінь дослідження проблеми фінансовій звітності стосовно сучасних змін, пов’язаних з переходом звітності на міжнародні стандарти фінансової звітності, а також їх практичне значення свідчать про необхідність подальшого дослідження цього питання.

Визначається чотири способи впровадження МСФЗ в окремій країні: повне прийняття, офіційне застосування, адаптація та спосіб схвалення. Україна до цього часу дотримувалася адаптаційної політики замість повного прийняття. Було розроблено вітчизняні П(С)БО, які не суперечать міжнародним стандартам. Впровадження МСФЗ відбувається поетапно.

Першим етапом є створення законодавчих та організаційних передумов впровадження МСФЗ. Згідно останніх змін до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», фінансову звітність, складену за національними стандартами, потрібно переводити у фінансову звітність за МСФЗ. Цей процес означає перехід з однієї системи стандартів, принципів та методів обліку в зовсім іншу систему, впровадження якої потребує зміни облікової політики згідно МСФЗ 1 «Перше застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності»

Другим етапом впровадження МСФЗ є адаптація національної нормативно-правової бази бухгалтерського обліку, на якому можуть виникнути проблеми, пов’язані з низькою якістю облікової інформації та неузгодженістю методик обліку фінансових інструментів. Використання МСФЗ для малих підприємств є більш економним через менший обсяг необхідної інформації за рахунок того, що керівництво самостійно оцінює, які методи відображення господарських операцій повніше подадуть інформацію про підприємство, використовуючи пояснення, що доповнюють та розкривають таку інформацію.

Третім етапом є державне регулювання, яке здійснюється в умовах існуючої правової системи. Регулювання вітчизняних П(С)БО відрізняється від регулювання МСФЗ.

Четвертим етапом вирішення проблем впровадження МСФЗ має стати розширення міжнародного співробітництва та застосування світового досвіду.

Таким чином, Україна за рівнем наближення національних стандартів до міжнародних стандартів фінансової звітності значно відстає від передових країн світу. Інструментами вирішення проблем мають стати: розробка норм, методик та рекомендацій із застосування МСФЗ; забезпечення співпраці між вітчизняними спеціалістами; підвищення кваліфікації бухгалтерів. За таких           умов впровадження МСФЗ може стати інструментом підвищення прозорості й ефективності системи управління підприємства, що, у свою чергу, надасть Україні можливість залучення іноземних інвестицій і позик, а також виходу на зарубіжні ринки.

Автор:   @   21 Листопад 2015 Коментарі (0)

Оцініть публікацію: 
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Немає оцінок)
Loading...Loading...

Поділитися!
Коментарі (0)

Коментарів немає. Прокоментуй першим!
Залишити коментар!

Ви повинні увійти, щоб залишити коментар.

Зв'язатись з автором

Увійдіть, щоб отримати можливість відправити повідомлення автору цієї публікації

Попередня публікація
«
Наступна публікація
»
© 2014 МСФЗ: дослідження, наука, практика, імплементація  
↓