Виплати працівникам згідно Міжнародних стандартів фінансової звітності

Секція: МСФЗ-звітність: обліково-аналітичне та методичне забезпечення Коментарі (0)
Кількість переглядів:  3,819

Соавтор: Дурунда О. В.

У тезах розглядаються особливості виплат працівникам за Міжнародними стандартами фінансової звітності. Проаналізовано складові виплат працівникам за Міжнародними стандартами фінансової звітності.

У сучасних умовах господарювання облік заробітної плати та інших виплат працівникам на підприємствах різних видів економічної діяльності займає провідне місце в системі бухгалтерського обліку. Праця є найважливішим елементом витрат виробництва. Заробітна плата – основне джерело доходу працівників підприємства, вона виступає в якості одного з найважливіших економічних важелів управління економікою. Інтеграція України в європейський простір вимагає впровадження принципово нового організаційно-економічного механізму регулювання праці та її оплати, що повинен ґрунтуватися на Міжнародних стандартах бухгалтерського обліку (Міжнародних стандартах фінансової звітності), які містять норми щодо методології та організації бухгалтерського обліку та обумовлюють необхідність дослідження та оцінки ефективності організації облікових процесів на підприємствах різних видів економічної діяльності і визначення основних оптимальних напрямів їх удосконалення.

Відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (Міжнародних стандартів фінансової звітності), порядок ведення бухгалтерського обліку виплат працівникам та розкриття інформації про такі виплати у фінансовій звітності підприємства визначається МСБО (IAS) 19 “Виплати працівникам”. МСБО (IAS) 19 “Виплати працівникам” не розглядає звітності за програмами пенсійного забезпечення, а стосується лише обліку виплат працівникам. Спочатку цей стандарт було затверджено у 1993 році під назвою “Витрати на пенсійне забезпечення” і стосувався лише обліку пенсійних програм. У 1998 році МСБО (IAS) 19 “Виплати працівникам” було переглянуто. Потім він набрав чинності з 1 січня 1999 року під назвою “Виплати працівникам”. Згодом у 2000 році до тексту МСБО (IAS) 19 “Виплати працівникам” було внесено зміни, які стосувались визначення активів програми та вимог щодо їх визнання, оцінки та розкриття. Потім ще вносилися зміни до МСБО (IAS) 19 “Виплати працівникам” у 2004 році у зв’язку з прийняттям МСБО (IAS) 2 “Платіж на основі акцій”, МСБО (IAS) 3 “Об’єднання бізнесу” МСБО (IAS) 4 “Страхові контракти”. Таким чином, МСБО (IAS) 19 “Виплати працівникам” поширюється на всі виплати працівникам, крім тих, до яких застосовується МСФЗ (IFRS) 2 “Платіж на основі акцій” [1, с. 482].

Відповідно до національних та міжнародних стандартів бухгалтерського обліку і фінансової звітності необхідним є використання терміну “виплати працівникам”. Отже, згідно МСБО (IAS)19 “Виплати працівникам”, виплати працівникам – це всі форми компенсації, що їх надає суб’єкт господарювання в обмін на послуги, надані працівниками. При цьому, працівник може надавати послуги підприємству на основі повного або неповного робочого дня, постійної або періодичної зайнятості та на тимчасовій основі. А згідно з П(С)БО 26 “Виплати працівникам” конкретного визначення “виплати працівникам” не має, але розглядається дефініція “поточні виплати працівнику” – виплати працівнику (окрім виплат при звільненні та виплат інструментами власного капіталу підприємства), які підлягають сплаті в повному обсязі протягом дванадцяти місяців по закінченні місяця, у якому працівник виконував відповідну роботу.

Таким чином, МСБО (IAS)19 “Виплати працівникам” розглядає трудову діяльність працівників як послуги, за які вони отримують відповідну компенсацію. Слід зазначити, що в контексті даного стандарту директори та інший управлінський персонал також розглядаються як працівники. Цей стандарт поширюється на всі виплати працівникам, включаючи виплати згідно з:

  • офіційними угодами між підприємством та окремими працівниками, групами працівників чи їхніми представниками;
  • законодавчими вимогами або через галузеві угоди, за якими підприємство має робити внески до національних, державних, галузевих або інших про грам за участю кількох працедавців; або
  • неофіційною практикою, яка веде до виникнення конструктивних зобов’язань.

Виплати працівникам включають виплати, які  надаються або працівникам, або їхнім утриманцям, та можуть бути надані у формі грошових виплат (або товарів чи послуг) безпосередньо працівникам, їхнім дружинам/чоловікам, дітям чи іншим утриманцям або іншим особам, наприклад, страховим компаніям [1, с. 482].

МСБО (IAS)19 “Виплати працівникам” поділяє виплати працівникам на чотири категорії:

1) короткострокові виплати;

2) виплати по закінченні трудової діяльності;

3) інші довгострокові виплати працівникам;

4) виплати при звільненні [2].

Таким чином, МСБО (IAS)19 “Виплати працівникам” є нормативним актом, що не має на даний момент практичного застосування на вітчизняних підприємствах, тому що він дає лише трактування використовуваних термінів і наводить класифікацію виплат, які можуть здійснюватися працівнику.

Література:

1. Голов С. Ф. Бухгалтерський облік та фінансова звітність за міжнародними стандартами : практичний посібник / С. Ф. Голов, В. М. Костюченко. – К.: Лібра, 2004. – 880 с.

2. Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 19 “Виплати працівникам” [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.minfin.gov.ua/ document/92431/МСБО_19.pdf.

Автор:   @   30 Жовтень 2015 Коментарі (0)

Оцініть публікацію: 
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 голосів, в середньому: 5.00 з 5)
Loading...Loading...

Поділитися!
Коментарі (0)

Коментарів немає. Прокоментуй першим!
Залишити коментар!

Ви повинні увійти, щоб залишити коментар.

Зв'язатись з автором

Увійдіть, щоб отримати можливість відправити повідомлення автору цієї публікації

Попередня публікація
«
Наступна публікація
»
© 2014 МСФЗ: дослідження, наука, практика, імплементація  
↓