Вимоги до складання фінансової звітності банків за МСФЗ

Секція: Впровадження МСФЗ в корпоративному секторі України Коментарі (0)
Кількість переглядів:  2,865

Розглянуто необхідність узгодження формування та складання фінансової звітності банківськими установами згідно з Міжнародними стандартами фінансової звітності (МСФЗ).

Банківська система відіграє значну роль у розширенні її участі в процесах глобалізації фінансових ринків та інтеграції економіки держави в світову господарську систему. банки ведуть бухгалтерський облік усіх операцій та складають фінансову звітність. Зацікавленість користувачів звітності банків полягає в отриманні повної та достовірної інформації, що розкриває фінансовий стан організації, яка дає уявлення про рівень надійності банку. На вимогу МВФ, спеціальним комітетом розроблені Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ), які постійно переглядаються та вдосконалюються.

Проблемам розробки нової методології та запровадження правил ведення бухгалтерського обліку в банках України та складання фінансової звітності за МСФЗ присвячені наукові праці Галасюка В. В., Голова С. Ф., Жигайло Г. І., Л. Кіндрацької, Ричаківської В. І., Снігурської Л. П., Табачук Г. П.

На вимогу міжнародних фінансових організацій, банки України першими серед суб’єктів господарювання досить швидко реформували систему бухгалтерського обліку і продовжують перебудовувати свою облікову політику під міжнародні вимоги. Методологією процесу переходу банків на МСФЗ займається Національний банк України.

Концептуальна основа складання та подання фінансових звітів МСФЗ визначає: елементи, які безпосередньо пов’язані з визначенням фінансового стану в балансі: активи, зобов’язання, капітал; елементи, які безпосередньо пов’язані з оцінкою діяльності у звіті про фінансові результати: доходи, витрати. Концептуальна основа складання та подання фінансових звітів подає: визначення елементів фінансових звітів; загальні критерії визнання операцій елементами фінансової звітності; основи оцінки як методу вимірювання об’єктів обліку Фінансову звітність складають щороку. При цьому річним періодом вважається фінансовий рік, що не завжди збігається з календарним роком. МСФЗ 1 не вимагає, щоб звітний рік збігався з календарним, а також дозволяє практику складання звітності за 52 тижні.

Вимоги до складання фінансової звітності банку, її склад та звітний період визначені Національним банком України відповідно до вимог чинного законодавства. Фінансова звітність складається у національній валюті України – гривні. Операції в іноземній валюті відображаються у фінансовій звітності у національній валюті України шляхом перерахунку залишків за рахунками в іноземній валюті в еквіваленті суми в гривнях за офіційним курсом гривні до іноземних валют на відповідну дату формування звітності.

Усі вимоги щодо фінансової звітності, встановлені міжнародними стандартами, знайшли своє відображення у принципах бухгалтерського обліку і звітності, встановлених НБУ для банків України.

Таким чином, одними із основних напрямів реалізації стратегії застосування міжнародних стандартів фінансової звітності в Україні є методичне забезпечення процесів узгодження фінансової звітності з МСФЗ та законодавче регулювання порядку застосування цих стандартів, тому узагальнена звітність банку, консолідована фінансова звітність, консолідована управлінська звітність. На сьогодні досить неврегульованим є питання складання звітності в повній відповідності МСФЗ. Суттєвим на сьогодні є визначення порядку складання фінансової звітності, що передбачає: визначену послідовність етапів, черговість, правила і методи складання та коригування звітності; строковість складання та оприлюднення; використання необхідних нормативних та законодавчих актів.

Автор:   @   25 Жовтень 2015 Коментарі (0)

Оцініть публікацію: 
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Немає оцінок)
Loading...Loading...

Поділитися!
Коментарі (0)

Коментарів немає. Прокоментуй першим!
Залишити коментар!

Ви повинні увійти, щоб залишити коментар.

Зв'язатись з автором

Увійдіть, щоб отримати можливість відправити повідомлення автору цієї публікації

Попередня публікація
«
Наступна публікація
»
© 2014 МСФЗ: дослідження, наука, практика, імплементація  
↓