Вектор лонгітюдного аналізу програмного забезпечення для ведення обліку за МСФЗ

Секція: Практика впровадження МСФЗ в країнах світу: уроки для України. Коментарі (0)
Кількість переглядів:  1,380

З допомогою впровадження міжнародних стандартів фінансової звітності МСФЗ (IFRS, GAAP), компанії стають прозорішими й ефективніше. Автоматизація бізнес-процесів та фінансової діяльності підвищує ефективність управління підприємством, покращує умови проведення внутрішнього і зовнішнього аудиту, сприяє зростанню інвестиційної привабливості компанії.

 

В Україні застосовування Міжнародних стандартів фінансової звітності розглядали і досліджували такі вчені, як В. Костюченко, О. Корніюк, С. Пріліпко, В. Швець, В. Казмирчук, С. Голов, Л. Нишенко. Вчені досліджували основні напрямки удосконалення бухгалтерського обліку та фінансової звітності в Україні на основі міжнародного досвіду.

Особливу увагу приділено програмному забезпеченню за МСФЗ України. Серед переваг застосування МСФЗ респонденти називають підвищення якості управлінської інформації (32%), підвищення можливостей для залучення позикових коштів (25%), підвищення ступеня задоволеності потреб акціонерів (19%).

ERP-система являє собою набір інтегрованих програм, що дозволяють створити єдине середовище для автоматизації планування, обліку, контролю і аналізу всіх основних бізнес-операцій підприємства, що дає можливість удосконалювати бізнес на тлі скорочення витрат і підвищення продуктивності.

Ключовим компонентом більшості ERP-систем є єдина база даних, що зберігає в собі дані різних системних модулів. Історично окремі додатки стали модулями єдиної ERP-системи, які керують виробництвом, ланцюжками поставок, фінансовими потоками, взаємовідносинами із замовниками, трудовими ресурсами та складами.

Результатом успішного впровадження ERP-системи є:

  • збільшення ліквідності підприємства за рахунок зміни структури його активів, зменшення в частці оборотних активів дебіторської заборгованості;
  • більш ефективне використання коштів підприємства за рахунок

збільшення загальної оборотності як усього капіталу в цілому, так і окремих його частин;

  • зниження потреби підприємства в оборотних коштах за рахунок

підвищення ритмічності роботи;

  • зменшення запасів і впровадження прогресивних методів їх планування і контролю.

Це основні елементи, що визначають прямий економічний ефект від впровадження ERP-системи.

Згідно з дослідженнями, проведеними шведською компанією Data Research DPU, найкращі показники по ряду позицій зайняла наступна трійка ERP-пакетів: Oracle E-Business, SAP R/3, Peoplesoft. У кожному з наведених рішень є свої переваги, кожне рішення спирається на багаторічні дослідження і досвід найбільших фірм – розробників ПЗ. Oracle Applications відрізняється своєю функціональною завершеністю і самодостатністю; SAP – німецькою пунктуальністю, продуманістю і увагою до дрібниць; Microsoft Dynamics Navision Eхpress – американської кмітливістю і діловою хваткою.

Oracle історично більше орієнтований на фінансові компанії, банки та великі компанії. SAP більше підходить великим і середнім компаніям різних галузей без будь-яких переваг. Рішення від Microsoft орієнтоване на середні і дрібні компанії. Радує зростаюча увага виробників до українського ринку. SAP і Microsoft вже пропонують повноцінні локалізовані рішення для України. Поліпшується сервіс компаній, зростає список фірм-партнерів, збільшується кількість успішних впроваджень. І який би не був зроблений вибір, кожне з представлених рішень варте уваги і ретельного розгляду.

За даними IDC, в 2014 році український ринок систем автоматизації управління підприємством виріс на 44,6%. При цьому сумарна частка трьох провідних постачальників ERP-систем за рік досягла 90,5%. Однак в 2015 році відбулося суттєве падіння ринку EAS (Enterprise Application Software) – майже на 40%. Цього року ситуація навряд чи поліпшиться.

Спад в економіці призвів до того, що замовники зосередилися на впровадженні спеціалізованих рішень, які мають гарні можливості інтеграції. Якщо раніше компанії вибирали ERP як велику інтегровану систему, то зараз багато хто розглядає окремі модулі для управління персоналом і талантами, для планування попиту, управління перевезеннями, бюджетування та фінансову звітність.

Найбільш поширеними в Україні системами класу ERP є SAP R/3, Oracle Applications, Baan, «Галактика», «Парус», «1С: Підприємство 8». Програма «1С: Підприємство» є одним з лідерів українського ринку в області програмного забезпечення. Повний набір функцій програми включає в себе бухгалтерський облік, управління контактами, управління ресурсами та документообігом, веб-клієнт, якими користуються десятки тисяч українських компаній.

Слід зазначити, що фірма «1С» випускає тиражні програмні рішення, призначені для автоматизації типових завдань обліку і управління в комерційних підприємствах реального сектора і бюджетних організаціях.

Таким чином, використання програм класу ERP дозволяє модернізувати управління на підприємствах України за рахунок об’єднання усіх підрозділів в одній комп’ютерній системі, оптимізувати витрати при закупівлі та управлінні ресурсами.

В даний час український ринок ERP-систем стає все більш зрілим. Найбільші світові виробники програмного забезпечення відзначають зростання своїх доходів в Україні. Вітчизняні підприємства зрозуміли, що можуть працювати ефективніше, використовуючи інформаційні технології і готові інвестувати в автоматизовані системи управління.

ERP-системи поступово стають необхідною умовою виживання українських компаній, особливо великих і диверсифікованих. В той же час цьому перешкоджає ряд факторів, пов’язаних зі станом української економіки, ситуацією на українських підприємствах і станом українського ринку інформаційних технологій.

В Україні впровадження ERP-систем для МСФЗ має свої особливості, які пов’язані з економічною ситуацією в країні, відсутністю комплексної законодавчої бази і методології ведення бухгалтерського обліку і складання звітності, наявністю значного за масштабами тіньового сектору економіки, ухиленнями від оподаткування та багатьма іншими факторами.

Слід зазначити, що перехід на МСФЗ неминуче тягне за собою перерахунок багатьох статей фінансової звітності компаній. Відповідно змінюються показники прибутковості, капіталізації, ліквідності, платоспроможності.

Таким чином, незважаючи на те, що процес впровадження ERP-систем для МСФЗ займає значний період часу, потребує залучення значних фінансових, кадрових, консалтингових ресурсів переваги від використання МСФЗ очевидні. Компанія отримує можливість ефективно вести зовнішньоекономічну діяльність, залучати на зовнішніх ринках необхідні ресурси, удосконалюється організаційна структура компанії в цілому та бухгалтерського обліку зокрема, підвищується оперативність прийняття рішень в сфері фінансової діяльності компанії, що, в підсумку сприяє її економічному зростанню.

Переваги складання фінансової звітності за міжнародними стандартами є і вони незаперечні для більшості користувачів фінансової звітності. МСФЗ можна розцінювати як інструмент глобалізації економіки і світових господарських зв’язків. Принципи, закладені в порядок формування звітності згідно МСФЗ, роблять її адекватнішою і здатною відобразити істинний майновий стан підприємства. Тому цінність МСФЗ важлива не тільки для іноземних, але й для національних інвесторів також.

Впровадження МСФЗ дасть можливість залучити іноземних інвесторів і розширити експортні можливості України, яка в свою чергу призведе до зниження безробіття, забезпечити вихід з кризи і майбутнє процвітання економіки.

 

Автор:   @   22 Грудень 2016 Коментарі (0)

Оцініть публікацію: 
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Немає оцінок)
Loading...Loading...

Поділитися!
Коментарі (0)

Коментарів немає. Прокоментуй першим!
Залишити коментар!

Ви повинні увійти, щоб залишити коментар.

Зв'язатись з автором

Увійдіть, щоб отримати можливість відправити повідомлення автору цієї публікації

Попередня публікація
«
Наступна публікація
»
© 2014 МСФЗ: дослідження, наука, практика, імплементація  
↓