Теоретичні та методичні аспекти обліку доходів і витрат від будівельних контрактів за МСФЗ

Секція: МСФЗ-звітність: обліково-аналітичне та методичне забезпечення Коментарі (0)
Кількість переглядів:  1,508

На сьогоднішній день в Україні дедалі більше стають важливими правила ведення бухгалтерського обліку за міжнародними стандартами. Це спричинене її інтеграцією до світового економічного простору. Ведення обліку за міжнародними стандартами привертає увагу потенційних інвесторів до українських підприємств, що матиме позитивний вплив на їх економічний розвиток.

Відповідно до п. 22 МСБО 11 «Будівельні контракти», доходи і витрати впродовж виконання будівельного контракту визнаються на дату балансу за методом ступеня завершеності робіт, належне застосування якого набуває особливої актуальності, оскільки користувачі фінансової звітності зацікавлені в отриманні реальної інформації з відображенням достовірних даних про доходи та витрати підприємств, що функціонують на ринку виконання будівельних робіт.

Визнання доходів від надання послуг регламентується:

 • МСБО 11 – розглядає визнання доходу, який виникає в результаті будівельних контрактів;
 • МСБО 18– розглядає визнання доходу, який виникає в результаті надання всіх інших послуг.

Доходом будівельного підприємства є надходження економічних вигод, які одержані внаслідок виконання будівельних робіт виконаних за визначений період часу задіяними структурними підрозділами в результаті використання існуючого підприємницького потенціалу з урахуванням ризиків та конкурентних переваг. Відповідно до МСБО 11 «Будівельні контракти» і  МСБО 18 «Дохід» доходи від операцій з надання послуг можуть бути достовірно оцінені за умови дотримання певних вимог.

 • дохід це надходження економічних вигід;
 • вигоди одержуються за певний період часу певними підрозділами, що були задіяні у виконані контракту;
 • дохід отримується за умови існування ризиків та конкурентних переваг.

Найбільш поширеною є класифікація доходів на наступними ознаками:

 • залежно від видів діяльності (дохід від основної діяльності, дохід від інвестиційної діяльності, дохід від фінансової діяльності);
 • за періодом формування (дохід звітного періоду, дохід минулого періоду та дохід майбутнього періоду);
 • з метою визнання доходу та визначення його суми (дохід від надання послуг; дохід від використання активів іншими фізичними та юридичними особами, результатом яких є отримання процентів, дивідендів або роялті).

Класифікація витрат за місцем їх виникнення передбачає поділ витрат на витрати основного, допоміжного та другорядного виробництв. Визначення даних витрат можна знайти у п. 2 Методичних рекомендацій з формування собівартості будівельно-монтажних робіт:

 • витрати основного виробництва – це витрати виробничих структурних підрозділів будівельної організації, які безпосередньо беруть участь у виконанні будівельно-монтажних робіт, включаючи витрати, пов’язані з управлінням, організацією та обслуговуванням будівельного виробництва;
 • витрати допоміжного виробництва – це витрати виробничих структурних підрозділів будівельної організації, які безпосередньої участі у виконанні будівельно-монтажних робіт не беруть, але їх продукція в подальшому використовується під час виконання цих робіт: виробництво бетонів та будівельних розчинів, залізобетонних і бетонних виробів, будівельних матеріалів, виробів і конструкцій, блоків та будівельного каміння, цегли, інших виробів, напівфабрикатів тощо;
 • витрати другорядного виробництва – це витрати виробничих структурних підрозділів будівельної організації, які забезпечують процес основного виробництва, зокрема здійснюють технічний огляд, технічне обслуговування та ремонт власних і орендованих будівельних машин, механізмів та устаткування, забезпечення інструментом, запасними частинами, транспортними послугами тощо.

Застосування того чи іншого методу визначення ступеня завершеності робіт за будівельним контрактом залежить, перш за все, від виду укладеного договору про будівництво. Якщо це буде контракт з фіксованою ціною, то, на нашу думку, краще застосування методу вимірювання та оцінки виконаної роботи. Якщо це буде контракт за ціною «витрати плюс» то краще застосування методу співвідношення фактичних витрат з початку виконання будівельного контракту до дати балансу та очікуваної (кошторисної) суми загальних витрат за контрактом. Це пояснюється тим, що в контракті за ціною «витрати плюс» вартість контракту представлена, як сума фактичних витрат на виконання контракту і узгоджена прибуток у вигляді відсотка від витрат або фіксованої величини.

На основі дослідження сутності методів врахування впливу інфляції на бухгалтерський облік, розглянувши їх переваги та недоліки і вивчивши особливості ведення бухгалтерського обліку в Україні, доцільно використовувати змішану методику обліку впливу інфляції, що поєднує основні положення методу обліку в грошових одиницях постійної купівельної спроможності та методу обліку за поточною вартістю, це дозволяє точніше виміряти і оцінити вплив інфляції на дані бухгалтерського обліку.

Автор:   @   17 Грудень 2016 Коментарі (0)

Оцініть публікацію: 
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Немає оцінок)
Loading...Loading...

Поділитися!
Коментарі (0)

Коментарів немає. Прокоментуй першим!
Залишити коментар!

Ви повинні увійти, щоб залишити коментар.

Зв'язатись з автором

Увійдіть, щоб отримати можливість відправити повідомлення автору цієї публікації

Попередня публікація
«
Наступна публікація
»
© 2014 МСФЗ: дослідження, наука, практика, імплементація  
↓