Співвідношення вимог П(С)БО і МСФЗ щодо подання та складання фінансової звітності

Секція: МСФЗ для малого та середнього бізнесу: міжнародний досвід, впровадження в Україні , Практика впровадження МСФЗ в країнах світу: уроки для України. Коментарі (0)
Кількість переглядів:  6,331

Стратегія реформування системи бухгалтерського обліку, яка відбувається в Україні, передбачає застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності, що характерно для більшості країн з розвиненою інфраструктурою ринкових відносин. Максимальна інтеграція та приведення бухгалтерського обліку в Україні до загальноприйнятих у міжнародній практиці принципів є необхідною умовою її активної співпраці з усіма цивілізованими зарубіжними країнами і розширення зовнішньоекономічних зв’язків українських підприємств.

Процеси гармонізації та стандартизації, які відбуваються в усьому світі, вимагають зближення національної системи бухгалтерського обліку і звітності з міжнародними стандартами. У зв’язку з цим, в Україні відбулися деякі зміни щодо складання фінансової звітності вітчизняними підприємствами.

Незважаючи на те, що міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ) служили основою для створення національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку (П(С)БО), на даний час існують вагомі розбіжності між П(С)БО та МСФЗ.

Порівнявши П(С)БО та МСФЗ, що стосуються фінансової звітності, виявлено певні розбіжності щодо складання фінансової звітності відповідно до національних та міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (табл. 1).

Таблиця 1 – Відмінності у фінансовій звітності відповідно до П(С)БО та МСФЗ

Критерій

П(С)БО

МСФЗ

1

2

3

Визначення фінансової звітності

Це бухгалтерська звітність, що містить інформацію про фінансовий стан, результати діяльності та рух грошових коштів за звітний період

Це структуроване відображення фінансового стану та фінансових результатів діяльності суб’єкта господарювання

Вимога суворого дотримання стандартів

П(С)БО не дають підприємствам такої можливості.

МСФЗ дають можливість керівництву підприємства відступати від вимог МСФЗ, якщо застосування окремих позицій МСФЗ є недоречним.

Концептуальна основа

Якісні характеристики фінансової звітності наводяться як у Концептуальній основі, так і у НП(С)БО 1

У Концептуальній основі МСФЗ наведено два основоположні припущення – безперервності та нарахування і відповідності доходів і витрат.

Поняття суттєвості у фінансовій звітності

У П(С)БО поняття суттєвості не згадується.

МСФЗ не поширюється на несуттєві статті.

Склад фінансової звітності

Регламентовані типові форми звітності, затверджені МФУ: Баланс; Звіт про фінансові результати; Звіт про рух грошових коштів; Звіт про власний капітал; Примітки до звітів; Додаток до приміток до річної фінансової звітності

Форма звітності не регламентована, комплект складається з: Звіт про фінансовий стан (Баланс), Звіт про сукупні прибутки та збитки, Звіт про рух грошових коштів; Звіт про зміни у власному капіталі; Примітки до звітів

Звітна дата

Є фіксованою

Не є фіксованою

Грошовий вимірник

У грошовій одиниці України

У будь-якій грошовій одиниці

Проміжна звітність

Складається щоквартально

Період звіту може обирати саме підприємство

За національною системою бухгалтерського обліку відхилення від П(С)БО, а також використання аналогій не допускається. Тоді як за використання МСФЗ відхилення можливе, якщо виконання вимог стандарту може ввести в оману користувача настільки, що це буде суперечити меті складання фінансової звітності. Якщо МСФЗ немає положень щодо регулювання обліку якоїсь конкретної операції, не забороняється використовувати положень інших стандартизованих систем, «споріднених» з системою МСФЗ.

На відміну від П(С)БО, за МСФЗ принцип обачності не являється принципом складання фінансової звітності, а співвідношення затрати-вигоди розглядається як одна з підстав представлення даних у фінансовій звітності.

Узагальнюючи результати проведеного аналізу можливо виокремити суттєві розбіжності між НП(С)БО ті МСФЗ та їх вплив на фінансову звітність та розкриття інформації з певним наголосом на те, що деякі відмінності, що впливають на фінансову звітність, яка розкривається не так давно ще й недержавними пенсійними фондами в Україні.

Автор:   @   30 Вересень 2015 Коментарі (0)

Оцініть публікацію: 
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 голосів, в середньому: 5.00 з 5)
Loading...Loading...

Поділитися!
Коментарі (0)

Коментарів немає. Прокоментуй першим!
Залишити коментар!

Ви повинні увійти, щоб залишити коментар.

Зв'язатись з автором

Увійдіть, щоб отримати можливість відправити повідомлення автору цієї публікації

Попередня публікація
«
Наступна публікація
»
© 2014 МСФЗ: дослідження, наука, практика, імплементація  
↓