Розкриття майбутніх подій в звітності за МСФЗ

Секція: МСФЗ-звітність: обліково-аналітичне та методичне забезпечення Коментарі (0)
Кількість переглядів:  3,523

Згруповано ряд положень, які націлені на фіксацію і оцінку майбутніх подій для фінансової звітності. Запропоновано рекомендації щодо формування відповідного облікового забезпечення майбутніх подій.

Умовно облік, в залежності від періоду часу відображеного в ньому, можна класифікувати на перспективний, оперативний та ретроспективний, по аналогії з видами економічного аналізу. Ретроспективний облік використовується з метою поточного контролю за господарською діяльністю. Це найбільш методично розроблений вид обліку. Оперативний облік теж є об’єктом вивчення  вже протягом декількох століть і характеризує поточні операції.

Перспективного обліку поки що не існує, однак певні його елементи можна проаналізувати вже сьогодні. МСФЗ приділяють належну увагу виявленню та прогнозуванню майбутніх подій. Нами згруповано ряд положень, які націлені саме на фіксацію і оцінку майбутніх подій для фінансової звітності вже сьогодні:

  • Використання принципу нарахування і відповідності доходів і витрат, що призводить до виникнення доходів і витрат майбутніх періодів (МСБО 1 «Подання фінансової звітності»).
  • Визнання забезпечень (МСБО 37 «Забезпечення, умовні зобов’язання та умовні активи»).
  • Оцінка і розкриття інформації про умовні активи і зобов’язання (МСБО 37 «Забезпечення, умовні зобов’язання та умовні активи»).
  • Розкриття подій після дати балансу (МСБО 10 «Події після дати балансу»).

Крім того багато стандартів оперують визначенням теперішньої вартості активів і зобов’язань з врахуванням ставки відсотку.

Принцип нарахування та відповідності доходів і витрат (Accruals and Matching of Costs with Revenues) полягає в тому, що результати господарських операцій потрібно відображати в облікових регістрах і бухгалтерської звітності у момент їх виникнення. Доходи і витрати майбутніх періодів, як об’єкти обліку, відображаються в поточному періоді, але належать до майбутніх, як цього вимагає принцип нарахування.

МСБО 37 «Забезпечення, умовні зобов’язання та умовні активи» пропонує враховувати майбутні події сьогодні шляхом створення забезпечень – зобов’язання з невизначеними сумою або часом погашення, умовних активів і зобов’язань. Пункт 48 МСБО 37 зазначає, що майбутні події, які можуть впливати на суму, потрібну для погашення зобов’язання, слід відображати в сумі забезпечення, коли є достатні об’єктивні свідчення того, що такі події відбудуться.

Забезпечення можуть створюватись для відшкодування наступних (майбутніх) витрат на:  виплату відпусток працівникам; додаткове пенсійне забезпечення; виконання гарантійних зобов’язань; реструктуризацію; виконання зобов’язань щодо обтяжливих контрактів тощо..

Крім забезпечень, які мають відношення до зобов’язань, підприємства відповідно до  правил бухгалтерського обліку можуть створювати резерви по сумнівних боргах, знецінення цінних паперів та ін. Такі резерви використовуються для коригування  оцінки активів, але інформації про них недостатньо, так як мова йде про розкриття майбутніх подій, які вплинуть на оцінку. Вартість активів, пов’язаних з такими резервами, доцільно відображати в балансі з врахуванням ймовірності і результату настання несприятливих подій.

Ще один пункт МСФЗ, який вимагає детального аналізу, – використання теперішньої вартості. Так, сума резерву повинна дорівнювати теперішній вартості у випадку, якщо вплив фактора часу на вартість грошей істотна. Дійсно, з часом сума грошових коштів, що виділятимуться на резерв, буде змінюватися, тому кращий спосіб зберегти суму резерву – дисконтувати очікувані грошові потоки по теперішній вартості.

Пряма вказівка на включення до звітності інформації, яка відбулась після звітної дати міститься в МСБО 10 «Події після дати балансу». Події після дати балансу (Post Balance Sheet Events) — це сприятливі та несприятливі події, що виникли між датою балансу та датою затвердження фінансової звітності до випуску. При цьому датою випуску звітності є дата офіційного дозволу керівництва підприємства на випуск (публікацію, подання) фінансових звітів за межі підприємства. На рис.1 узагальнено основні складові обліку подій, пов’язаних з дослідженням і оцінкою майбутнього.

 жураковская

Рис.1 – Об’єкти обліку, які потребують оцінки майбутніх подій

Як видно з рисунку 1, оцінка майбутніх подій проводиться досить часто і можна стверджувати, що вони є об’єктами обліку, про які досить мало інформації у користувачів.

Проведений вище аналіз міжнародних стандартів вказує, що при складанні звітності використовується чимало прогнозів майбутніх подій, однак, окрім подій після дати балансу, решта прогнозів не розкрито навіть у примітках.

Для формування відповідного облікового забезпечення майбутніх подій ми пропонуємо:

відображати заплановані події на позабалансових рахунках, а при настанні запланованих операцій вони переходять на балансові;

зазначення для кожної операції часу, коли операція відбувається і часу, коли операція реєструється. Для всіх оцінок майбутніх подій встановлювати бухгалтерський атрибут «ймовірність настання майбутньої події»;

зазначати в обліковій політиці ймовірність подій, які підлягають розкриттю на рівні 50 і більше відсотків на основі прогнозних даних аналітиків. Таким чином, якщо ймовірність отримання економічної вигоди в результаті настання події, яка відбудеться в майбутньому, становить 50 і більше відсотків, інформацію слід розкрити;

для урівноваження фінансового стану доцільно, хоча б для розкриття у примітках, створити забезпечення майбутніх доходів.

Безумовно прогнози майбутніх подій, проведені на дату звітності, можуть і не здійснитись, так як ситуація протягом року може змінюватись. Однак вони мають важливе значення для користувачів і оцінки фінансового стану. Якщо проаналізувати зобов’язання та угоди бухгалтерам досить складно, то бажано довірити цю роботу аналітикам, економістам компанії для отримання більш достовірного прогнозу.

Автор:   @   18 Жовтень 2015 Коментарі (0)

Оцініть публікацію: 
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 голосів, в середньому: 1.50 з 5)
Loading...Loading...

Поділитися!
Коментарі (0)

Коментарів немає. Прокоментуй першим!
Залишити коментар!

Ви повинні увійти, щоб залишити коментар.

Зв'язатись з автором

Увійдіть, щоб отримати можливість відправити повідомлення автору цієї публікації

Попередня публікація
«
Наступна публікація
»
© 2014 МСФЗ: дослідження, наука, практика, імплементація  
↓