Проблеми, перспективи та можливості складання звітності згідно МСФЗ в Україні

Секція: Практика впровадження МСФЗ в країнах світу: уроки для України. Коментарі (0)
Кількість переглядів:  2,591

Автор: Семенюк Марія Олегівна

 

Анотація. Висвітлено основні підходи до застосування МСФЗ, сформульовано основні перешкоди для ведення звітності та обліку за МСФЗ в України. Сформульовано результати впровадження МСФЗ в Україні.

 

У зв’язку з прагненням України вступити до Європейського Союзу з’явилась необхідність переведення існуючої в нашій країні системи бухгалтерського обліку та фінансової звітності у відповідність до вимог ринкової економіки, які отримали найбільш повне відображення в міжнародних стандартах фінансової звітності (МСФЗ).

Міжнародні стандарти фінансової звітності  (далі – МСФЗ) виступають на даний момент ефективним інструментом підвищення прозорості і зрозумілості інформації, яка розкриває діяльність суб’єктів господарювання, створює достовірну базу для визнання доходів і витрат, оцінки активів і зобов’язань, яка надає можливість об’єктивно розкривати і віддзеркалювати існуючі фінансові ризики у звітуючих суб’єктів, а також порівнювати результати їх діяльності в цілях забезпечення адекватної оцінки їх потенціалу та ухвалення відповідних управлінських рішень.

МСФЗ не є домінуючими над законодавчими актами, що регулюють складання фінансової звітності у певній країні. Через це впровадження МСФЗ здійснюється передусім зусиллями членів Ради з міжнародних стандартів бухгалтерського обліку на місцях з метою переконання урядів та органів, які встановлюють стандарти і контролюють ринки цінних паперів, а також представників ділових кіл, дотримуватися міжнародних стандартів при складанні фінансових звітів.

На Міжнародному конгресі національних регуляторних органів у сфері бухгалтерського обліку, організованому Правлінням Ради з МСФЗ у вересні 2007 року у Лондоні, учасниками було складено три підходи до шляхів переходу на МСФЗ, таких як:

 1. конвергенція національних стандартів до МСФЗ;
 2. розробка національних стандартів на основі МСФЗ;
 3. прийняття МСФЗ як національних стандартів.

Для України, найбільш прийнятним став такий підхід, як розробка національних стандартів на основі МСФЗ.

Основними перешкодами для ведення звітності та обліку за МСФЗ в України є:

 1. Брак кваліфікованого персоналу

На даний час на ринку праці в Україні недостатньо фахівців з МСФЗ,

тому переважно менша кількість підприємств має змогу складати звітність та вести облік згідно МСФЗ самостійно, більша кількість змушена звертатися до консалтингових і аудиторських компаній.

 1. Відсутність прозорості

Забезпечення прозорості суб’єктів національної економіки має величезне значення, оскільки, ринкова вартість капіталу визначається двома ключовими чинниками: майбутніми доходами та майбутніми ризиками. Деякі ризики дійсно характерні для діяльності самих організацій, проте є й такі, які спричинені відсутністю необхідної інформації, відсутністю точних відомостей про прибутковість капіталовкладень. Кредитори і інвестори згодні одержувати менший прибуток, але бути впевненими в тому, що достовірна, справедлива і точна інформації знизить їх ризики.

 1. Великі затрати

Найбільш суттєвими витратами для підготовки звітності по МСФЗ, є витрати на наймання компетентного персоналу, таких як фахівців зі складання звітності по міжнародним стандартам або навчання персоналу підприємства, а також на консультаційні та аудиторські послуги.

Заробітна плата у спеціалістів з ведення МСФЗ та які мають сертифікати, які підтверджують ці знання, набагато вища, за звичайних бухгалтерів або у інших фінансових спеціалістів.

Зазвичай ці витрати найбільш високі на момент переходу підприємства на МСФЗ, але після впровадження міжнародних стандартів вони суттєво знизяться.

Існує два основних напрями ведення згідно МСФЗ:

 1. Переведення даних українського обліку відповідно до МСФЗ

Переведення являє собою переклад української фінансової звітності в міжнародну шляхом корегування окремих показників. Зазвичай при такому підході до ведення звітності, підприємство втрачає багато часу.

 1. Паралельне ведення бухгалтерського обліку як по українським, так і по міжнародним стандартам.

Паралельне ведення обліку по міжнародним стандартам полягає в відображення у обліку МСФЗ кожної господарської операції, що для крупного підприємства буде технічно не можливо не маючи дорогої автоматизаційної системи та персоналу для підтримання її.

Вибір ведення звітності згідно МСФЗ зазвичай обумовлений передбачуваними витратами і метою впровадження міжнародних стандартів на підприємстві. Зазвичай підприємства на яких керівництво  буде ширше використовувати інформацію, зіставлену на основі МСФЗ, обирають паралельне ведення обліку. Такий спосіб, на мій погляд, ефективніше, оскільки дозволяє компанії будувати систему внутрішньої звітності на тих же принципах, що і зовнішньої.

Для обґрунтування доцільності й необхідності використання міжнародних стандартів в Україні справедливим є наведення наступних доводів:

 • формування звітності за західними стандартами є одним з важливих кроків, що відкривають вітчизняним підприємствам можливість залучення до міжнародних ринків капіталу;
 • міжнародна практика свідчить, що звітність, сформована згідно МСФЗ, відрізняється високою інформованістю й корисністю для користувача;
 • використання МСФЗ дозволяє значно скоротити час і ресурси, необхідні для розробки нових національних правил формування звітності. Ці стандарти закріплюють досить тривалий досвід ведення обліку і звітності в умовах ринкової економіки.

Професійне використовування МСФЗ дає можливість досягти таких результатів, як:

 1. Формування звітності для інвесторів, банків та зарубіжних партнерів у короткі терміни з високою точність та з мінімальними витратами;
 2. Звітність підприємства зможуть перевірити та підтвердити провідні світові аудитори;
 3. Звітність зіставлена за міжнародними стандартами дає змогу об’єктивно оцінити стан підприємства по міжнародним критеріям та приймати обґрунтовані управлінські рішення;
 4. Підприємство, яке веде облік та звітність згідно міжнародних стандартів отримує міжнародне визнання та репутацію серйозного партнера;
 5. Зменшення витрат на ведення МСФЗ.

На сьогодні можна констатувати такі результати впровадження МСФЗ в Україні:

 • прийнятий Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» ;
 • досягнуто домовленість з НБУ та професійними організаціями бухгалтерів та аудиторів про спільні та скоординовані дії використання в Україні МСФЗ (Меморандум про взаємодію, співробітництво та координацію дій щодо запровадження в Україні МСФЗ);
 • налагоджується співпраця з Радою по МСФЗ;
 • оприлюднені міжнародні стандарти на веб-сайті Міністерства фінансів України.

Основні переваги застосування МСФЗ полягають у наступному:

 • залучається закордонне фінансування;
 • підвищується корпоративний імідж шляхом публікації більш якісної фінансової інформації;
 • посилюється фінансова прозорість;
 • досягається порівнянність фінансової інформації, підготовленої у різних країнах;
 • зростає ступінь популярності компаній в середовищі конкурентів, покупців і на фінансових ринках.

Отже, переваги складання фінансової звітності за міжнародними стандартами дійсно є і вони незаперечні для більшості користувачів фінансової звітності.МСФЗ можна розцінювати як інструмент глобалізації економіки і світових господарських зв’язків.

Принципи, закладені в порядок формування звітності згідно МСФЗ, роблять її адекватнішою і здатною відобразити істинний майновий стан організації. У зв’язку з цим цінність МСФЗ важлива не тільки для іноземних, але й для національних інвесторів також. Це ще раз підтверджує необхідність і корисність процесу впровадження МСФЗ для всіх секторів економіки України.

Автор:   @   1 Липень 2015 Коментарі (0)

Оцініть публікацію: 
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Немає оцінок)
Loading...Loading...

Поділитися!
Коментарі (0)

Коментарів немає. Прокоментуй першим!
Залишити коментар!

Ви повинні увійти, щоб залишити коментар.

Зв'язатись з автором

Увійдіть, щоб отримати можливість відправити повідомлення автору цієї публікації

Попередня публікація
«
Наступна публікація
»
© 2014 МСФЗ: дослідження, наука, практика, імплементація  
↓