Проблеми консолідації МСФЗ-звітності

Секція: Впровадження МСФЗ в корпоративному секторі України Коментарі (0)
Кількість переглядів:  2,119

Потреба в даних консолідованої фінансової звітності пояснюється об’єктивними процесами глобалізації та інтеграції господарських зв’язків, а також утворенням об’єднань підприємств. Тому, в умовах формування принципово нових вимог до інформатизації суспільства, надзвичайно актуальними виявилися питання щодо розробки та впровадження ефективної методики складання консолідованої фінансової звітності для сприяння розвитку соціально орієнтованої економіки.

 

Варто зазначити, що консолідація фінансової звітності – одна з найскладніших облікових процедур. Процедури консолідації звітності застосовують до групи підприємств, яка складається з материнського та дочірніх підприємств. Тому, вбачається за необхідне узагальнити та вивчити особливості спеціальних процедур формування показників консолідованої фінансової звітності. Аналіз останніх досліджень представлений в табл. 1.

 

Таблиця 1. Аналіз останніх досліджень з питань методики складання консолідованої фінансової звітності

Автор Питання, що досліджувались Виявлені проблеми
1 2 3
Костюченко В.М. Розглянуто нову редакцію МСФЗ 27  «Консолідовані й окремі фінансові звіти» , проаналізовані зміни, які внесені до стандарту, та їх можливий вплив на П(С)БО 20 “Консолідована фінансова звітність » . Розкрито основні коригування при консолідації Відсутність досліджень з питань фактичних змін МСФЗ 27 « Консолідовані й окремі фінансові звіти »
Костюченко В.М. Розгляд облікових підходів до складання консолідованої фінансової звітності в разі поетапного об’єднання бізнесу відповідно до МСФЗ Не розглядається питання поетапного придбання, а лише економічна сутність «послідовної купівлі» і результати, до яких вона призводить – «позитивна чи негативна ділова репутація»
Коршикова Р. Розглянуто основні вимоги П(С)БО 19 «Об’єднання підприємств» та їх застосування в обліку суб’єктів господарювання Правильність розрахунку та відображення в обліку гудвілу згідно з П(С)БО 19 «Об’єднання підприємств»
Голубка Я.В. Автором запропоновано альтернативні підходи до складання консолідованої фінансової звітності на основі МСФЗ, а саме: метод повної консолідації, метод пропорційної консолідації та метод еквівалентної вартості Недоцільність застосовування єдиного підходу до складання консолідованої фінансової звітності материнськими підприємствами з різною часткою статутного фонду у підконтрольних підприємствах, оскільки такий підхід не забезпечує інтереси часток меншості

На основі аналізу статей, зазначена проблематика широко висвітлювалась і виступала предметом дискусій. Не применшуючи значення існуючих досліджень, необхідно відмітити, що розглянуті статті мають практичне спрямування, а також в основному науковці характеризують виконання лише окремих процедур консолідації звітності, тобто системного наукового дослідження з цієї проблеми не проведено. Невирішеним проблемним питанням залишається питання наукового обґрунтування принципів використання процедур консолідації звітності з врахуванням нинішніх змін в обліковому стандарті з питань об’єднання підприємств та врахуванням існування різних типів холдингових структур.

Консолідована фінансова звітність призначена для характеристики загального фінансового стану та спільного фінансового результату діяльності групи підприємств як єдиної економічної одиниці. При цьому вона також відображає всі економічні взаємозв’язки між суб’єктами господарювання групи та виконує функцію контролю для материнського підприємства.

Необхідність складання консолідованої фінансової звітності перш за все визначається потребами її користувачів. До складу користувачів інформації консолідованої фінансової звітності можна віднести:

  • акціонерів материнського підприємства і дочірніх підприємств;
  • зовнішніх інвесторів;
  • кредиторів;
  • управлінський персонал групи;
  • керівництво і спостережну раду материнського підприємства і дочірніх підприємств;
  • державні органи управління;
  • покупців;
  • постачальників;
  • аналітиків і консультантів;
  • громадськість.

 

Таким чином, для зовнішніх користувачів консолідована фінансова звітність виступає в якості додаткової інформації, яка усуває обмеженість окремих фінансових звітів.

Відповідно, при розробці організації та методики складання консолідованої фінансової звітності необхідно враховувати всі особливості консолідованої фінансової звітності.

В цілому організація складання консолідованої фінансової звітності визначає методику складання консолідованої звітності, технологію складання консолідованої фінансової звітності та суб’єктів складання звітності. Організаційним питанням складання даної звітності є дослідження сутності таких понять як «процес консолідації»  та «процедура консолідації».

Отже, процес консолідації передбачає здійснення певних процедур консолідації, тобто визначена послідовність бухгалтерських дій з метою формування показників фінансової звітності, в свою чергу процедура консолідації визначається як складова процесу консолідації та є комплексом облікових операцій і дій методичного й організаційного характеру, які перебувають у нерозривному взаємозв’язку і взаємозалежності.

Автор:   @   30 Вересень 2015 Коментарі (0)

Оцініть публікацію: 
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Немає оцінок)
Loading...Loading...

Поділитися!
Коментарі (0)

Коментарів немає. Прокоментуй першим!
Залишити коментар!

Ви повинні увійти, щоб залишити коментар.

Зв'язатись з автором

Увійдіть, щоб отримати можливість відправити повідомлення автору цієї публікації

Попередня публікація
«
Наступна публікація
»
© 2014 МСФЗ: дослідження, наука, практика, імплементація  
↓