Правила оформлення

Оформлення тез має відповідати наступним вимогам:

 1. Максимальна кількість авторів одних тез – три автори.
 2. Якщо науковий керівник не є співавтором тез, то вказувати його в тексті не потрібно.
 3. Об’єм тез: мінімальний ≈ 4 тис. знаків з пробілами (2 сторінки), максимальний ≈ 13 тис. знаків з пробілами (6 сторінок).
 4. Формат файла .doc, .docx, .rtf.
 5. Шрифт – TimesNewRoman, кегель – 14, міжрядковий інтервал – 1.
 6. Всі поля – 2 см.
 7. По центру рядка напівжирним шрифтом – прізвище та ініціали авторів, нижче звичайним шрифтом наукова ступінь, вчене звання і заклад.
 8. Нижче – через один інтервал – назва доповіді (по центру напівжирним шрифтом) – не більше 10 слів.
 9. Нижче – через один інтервал – анотація на мові тез (11 кегель, курсив).
 10. Нижче – через один інтервал – текст тез.
 11. В кінці тексту – через один інтервал – Література (за наявності). Посилання на літературні джерела наводяться у квадратних дужках відповідно до порядку згадування, наприклад: [5, с.18].
 12. Рисунки, схеми, діаграмми подавати у прикріпленому файлі у форматі .jpeg, .jpg, .png, .bmp.
 13. Таблиці будуються з використанням чорно-білої гами. Таблиці повинні  мати номер  назву.
 14. Забороняється використовувати скановані об’єкти.
 15. Тези повинні містити конкретний фактичний матеріал за заявленою тематикою.
 16. Файли назвати прізвищем автора (наприклад: Іванов.doc)

При невиконанні будь-якого з перелічених правил оформлення тезисів оргкомітет залишає за собою право не приймати їх до публікації, не дивлячись на їх смисловий зміст.

zrazok

© 2014 МСФЗ: дослідження, наука, практика, імплементація  
↓
Закрыть