Пов’язані особи: розкриття у фінансовій звітності за міжнародними стандартами

Секція: МСФЗ-звітність: обліково-аналітичне та методичне забезпечення Коментарі (0)
Кількість переглядів:  3,158

Боярова О.А.

канд.екон.наук, дoцент кафедри бухгалтерського обліку і аудиту, Національний університет біоресурсів і природокористування України

Проведено повіряння вимог до розкриття у звітності вітчизняних підприємств  інформації про пов’язаних осіб відповідно до національних та міжнародних стандартів.

Для вітчизняних підприємств дієвим інструментом у залученні додаткових інвестицій, виходу на міжнародні ринки, пошуку іноземних партнерів по бізнесу є формування звітності за Міжнародними стандартами фінансової звітності (МСФЗ). Економічні відносини вимагають реформування системи бухгалтерського обліку України у частині адаптації звітності до міжнародних вимог. Сьогодні проблеми гармонізації звітності у контексті національних  та міжнародних стандартів потребують якнайшвидшого вирішення. Зокрема це стосується розкриття інформації про пов’язані сторони, для яких є характерним  певний зв’язок між особами, що може бути використаний для того, щоб домогтися для себе більшої вигоди за рахунок родинних, майнових, організаційно-управлінських або договірних відносин.

Пов’язані особи — юридичні та/або фізичні особи, відносини між якими можуть впливати на умови або економічні результати їх діяльності чи діяльності осіб, яких вони представляють.

При визнанні осіб пов’язаними враховується вплив, який може здійснюватися через володіння однією особою корпоративними правами інших осіб відповідно до укладених між ними договорів або за наявності іншої можливості однієї особи впливати на рішення, що приймаються іншими особами. Зазначений вплив враховується незалежно від того, чи здійснюється він особою самостійно або спільно з іншими пов’язаними особами.

МСБО 24 «Розкриття інформації про зв’язані сторони» забезпечує розкриття у фінансовій звітності суб’єкта господарювання інформації, необхідної для привернення уваги до можливого впливу на фінансовий стан і на прибуток чи збиток суб’єкта господарювання, спричиненого існуванням зв’язаних сторін, а також операціями та залишками заборгованості, в тому числі зобов’язаннями між такими сторонами [1].

Методологічні засади формування інформації про операції пов’язаних осіб та розкриття її у фінансовій звітності, складеній за національними положеннями визначає П(С)БО 23 «Розкриття інформації щодо пов’язаних сторін».

Під час порівняння вимог щодо розкриття у звітності інформації про пов’язаних осіб та операцій між такими особами за П(С)БО 23 та МСБО 24 виявлено суттєві відмінності, які впливають на якість та достовірність  одержаної інформації.

У П(С)БО 23 спеціальних вимог до розкриття інформації про відносини між материнською та дочірньою компаніями не визначено. Водночас за нормами МСБО 24 у відносинах між материнською та дочірньою компаніями розкриттю обов’язково підлягає інформація щодо назви материнської компанії а також фактично контролюючої сторони, якщо вона має іншу назву. Також відповідно до МСБО 24, у разі, якщо материнська компанія не оприлюднить консолідованої звітності, зазначається материнська компанія наступного вищого рівня, яка складає та оприлюднює консолідовану звітність.

За вимогами МСБО 24 розкриттю підлягає вся інформація про операції пов’язаної особи з материнським підприємством без винятків. В той же час відповідно до П(С)БО 23 інформація про операції пов’язаної особи з материнським підприємством може не розкриватися:

  • в окремій фінансовій звітності дочірнього підприємства, якщо материнське підприємство оприлюднює консолідовану звітність;
  • у примітках до фінансової звітності материнського підприємства, якщо дана фінансова звітність оприлюднюється разом із консолідованою фінансовою звітністю.

При порівнянні операцій, які підлягають розкриттю, якщо вони здійснюються зі зв’язаною стороною, то варто зазначити, що такі операції подібні за своїм змістом  та визначенні як у П(С)БО 23  так і МСБО 24. Виняток становлять операції, визначені МСБО 24, а саме:

  • зобов’язання зробити щось за умови настання чи ненастання у майбутньому певної події, в тому числі контрактів з виконанням у майбутньому (визнаних або невизнаних);
  • участь материнського або дочірнього підприємства у визначеній програмі виплат, яка розподіляє ризики між підприємствами групи, є операцією між зв’язаними сторонам [1, 2].

Незважаючи на те, що МСБО 24 «Розкриття інформації про зв’язані сторони» виступає першоджерелом існування П(С)БО 23 «Розкриття інформації щодо пов’язаних сторін», на даний час існують суттєві розбіжності стосовно розкриття інформації щодо пов’язаних сторін. В процесі трансформування фінансової звітності українських підприємств слід враховувати існуючі відмінності, які суттєво впливають на якість та достовірність одержаної інформації. Фінансові звіти мають достовірно подавати фінансовий стан, фінансові результати діяльності та грошові потоки суб’єкта господарювання.

Література

1. Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 24 «Розкриття інформації про зв’язані сторони». [Електронний ресурс].– Режим доступу: http://www.interbuh.com.ua/ua/documents/oneregulations/7067

2. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 23 “Розкриття інформації щодо пов’язаних сторін”: наказ Міністерства фінансів України від 18 червня 2001 р. N 303. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://buhgalter911.com/Res/PSBO/PSBO23.aspx

Автор:   @   30 Вересень 2015 Коментарі (0)

Оцініть публікацію: 
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (3 голосів, в середньому: 5.00 з 5)
Loading...Loading...

Поділитися!
Коментарі (0)

Коментарів немає. Прокоментуй першим!
Залишити коментар!

Ви повинні увійти, щоб залишити коментар.

Зв'язатись з автором

Увійдіть, щоб отримати можливість відправити повідомлення автору цієї публікації

Попередня публікація
«
Наступна публікація
»
© 2014 МСФЗ: дослідження, наука, практика, імплементація  
↓