1 Липень 2015

Досвід і проблеми складання фінансової звітності підприємствами за МСФЗ

Анотація. Проведений аналіз  розбіжностей  між Міжнародними  та Національними стандартами бухгалтерського обліку і звітності. Сформульовані основні проблеми, що виникають у підприємств, які приймають участь у лістингу  та складають фінансову звітність за міжнародними стандартами бухгалтерського обліку і звітності.
 
Cформована система бухгалтерського обліку, яка ґрунтується на міжнародних стандартах, враховує правові норми, що  методологічно і …

1 Липень 2015

Бюджетування на основі міжнародних стандартів фінансової звітності: уроки для України

Автор: Липова Анастасія Сергіївна
 
Анотація. Охарактеризовано бюджетування як ефективний інструмент фінансового управління в діяльності будь-якого підприємства. Доведено необхідність конвергенції згідно МСФЗ системи управлінського обліку та бюджетування як  прогресивної управлінської технології, що  сприяє забезпеченню раціонального управління фінансовими результатами, рухом грошових коштів, активами та пасивами, удосконаленню аналізу та контролю діяльності різноманітних суб’єктів господарювання України  …

1 Липень 2015

Проблеми, перспективи та можливості складання звітності згідно МСФЗ в Україні

Автор: Семенюк Марія Олегівна
 
Анотація. Висвітлено основні підходи до застосування МСФЗ, сформульовано основні перешкоди для ведення звітності та обліку за МСФЗ в України. Сформульовано результати впровадження МСФЗ в Україні.
 
У зв’язку з прагненням України вступити до Європейського Союзу з’явилась необхідність переведення існуючої в нашій країні системи бухгалтерського обліку та фінансової звітності у відповідність …

1 Липень 2015

Переваги складання фінансової звітності за міжнародними стандартами

Автор: Корчак Віра Сергіївна
 
Анотація. Окреслено завдання зробити ведення бухгалтерського обліку відповідним до світових стандартів. Доведено необхідність для вітчизняних підприємств застосування міжнародних стандартів фінансової звітності, так як вони надають максимально можливу гармонізацію різних стандартів бухгалтерського обліку та облікових політик країн. Сформульовано переваги складання фінансових звітів за міжнародними стандартами.
 
Останнім часом Україна досить активно …

1 Липень 2015

Застосування МСФЗ в країнах світу

Автор: Нікітіна Леся Валентинівна
 
Анотація. Виокремлено можливі форми застосування МСФЗ. Розподілено країни за формами застосування МСФЗ.  Доведено, що в Україні національні стандарти розробляються окремо, хоча при цьому використовуються основні концепції МСФЗ.
 
У передмові до МСФЗ зазначається, що метою діяльності РМСБО є розробка системи зрозумілих, прийнятних міжнародних стандартів бухгалтерського обліку високої якості, які …

1 Липень 2015

Застосування МСФЗ в країнах пострадянського простору: досвід для України

Автор: Корюкова Тетяна Сергіївна
 
Анотація. Узагальнено досвід пострадянських країн (Естонії, Латвії, Литви, Казахстану, Киргизстану, Таджикистану, Росії, Білорусії, Азейбарджану, Вірменії, Грузії, Молдови, Туркменістану), що дає змогу уникнути помилок, які було виявлено в даних країнах при запровадженні МСФЗ. Адже спільним для цих країн є те, що всі вище перелічені країни є активними учасниками …

22 Червень 2015

Акция к окончанию учебного года!

А к ц и я к окончанию учебного года !

Только до 10 июля 2015 г. Вы можете подать тезисы на интернет-конференцию “МСФО: исследования, наука, практика, имплементация”  Б Е С П Л А Т Н О 
Программа конференции подробнее >>>
Тезисы будут опубликованы в ежеквартальном III электронном сборнике материалов конференции.
Требования к публикации подробнее >>>
Открытая Международная интернет-конференция
“МСФО: исследования, …

20 Березень 2015

Справедливая стоимость как экономическая категория

Соавторы:
к.э.н, доцент Москаленко Е.В.
к.э.н, доцент кафедры Пискунов Р.А.

Аннотация. Исследована справедливая стоимость как экономическая категория, возможность её использования в практике работы предприятий.

 Международный стандарт финансовой отчётности 13 «Оценка справедливой стоимости» посвящён рассмотрению концептуальных основ определения справедливой стоимости. «Ключевыми вопросами МСФО 13 есть определение справедливой стоимости, установление единого методологического подхода для оценки справедливой …

3 Березень 2015

Концептуальні засади складання Звіту про рух грошових коштів: закордонна та вітчизняна практика

Анотація. У тезах проаналізовано нормативні документи, якими регламентовано формування Звіту про рух грошових коштів, надано визначення основних термінів звіту, та особливості його складання. Проведено порівняння звіту за МСФЗ і НП(С)БО, виділено спільні та відмінні риси.
 Україна сьогодні проводить політику гармонізації законодавства з міжнародними стандартами шляхом впровадження міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та …

19 Січень 2015

Вийшов збірник матеріалів конференції за IV квартал 2014 року

Шановні учасники конференції!
Вийшов першій збірник матеріалів за IV квартал 2014 року за результатами Відкритої Міжнародної інтернет-конференції  “МСФЗ: дослідження, наука, практика, імплементація”. Ознайомитися з матеріалами можна на сторінці розміщення збірників >>>>>>
Найближчим часом буде отримано офіційний номер ISSN і збірник буде доступний до завантаження у форматі *.pdf.
Дякуємо всім учасникам конференції та запрошуємо до публікації …

 Сторінка 9 з 12  « First  ... « 7  8  9  10  11 » ...  Last » 
© 2014 МСФЗ: дослідження, наука, практика, імплементація  
↓
Закрыть