20 Серпень 2015

Вийшов збірник матеріалів за IІ квартал 2015 року!

Шановні учасники конференції!
Вийшов збірник матеріалів за IІ квартал 2015 року за результатами Відкритої Міжнародної інтернет-конференції  “МСФЗ: дослідження, наука, практика, імплементація”. Ознайомитися з матеріалами можна на сторінці розміщення збірників >>>>>>
Офіційний номер ISSN 2412-4435 отримано і тепер збірник доступний до завантаження у форматі *.pdf.
Дякуємо всім учасникам конференції та запрошуємо до публікації нових матеріалів!
З нагоди …

13 Серпень 2015

Нам присвоєно ISSN!!!

Шановні автори, читачі та учасники конференції!
Збірнику тез нашої Відкритої Міжнародної інтернет-конференції “МСФЗ: дослідження, наука, практика, імплементація” Міжнародним центром з реєстрації періодичних видань (Франція, м. Париж) присвоєно ISSN 2412-4435 – міжнародний стандартний номер, який присвоюється періодичним виданням!
Стандартний серійний номер ISSN широко використовується у всьому світі. Він необхідний  бібліотекам, передплатним агентствам, дослідникам …

11 Серпень 2015

Проблема тлумачення терміну “вартість” в оціночних дисциплінах

Анотація.  Розкрито актуальність проблеми тлумачення схожих за назвою термінів, які в рамках різних дисциплін мають специфічні галузеві значення. Проаналізована різниця між термінами ринкова та справедлива вартість в оцінці.
 
Неточність мови, особливо в міжнародному співтоваристві, може призводити до непорозумінь та розбіжностей у тлумаченні термінів. Це стає проблемою, коли терміни використовуються в тій …

11 Серпень 2015

Переоценка основных средств по МСФО: актуальные требования

Аннотация. Рассмотрены требования МСБУ 16 «Основные средства» к проведению переоценки основных средств. Проанализированы актуальные изменения в переоценке основных средств. Раскрыты особенности методов индексирования и аннулирования, используемые при переоценке основных средств.
 
МСБУ 16 «Основные средства» является достаточно стабильным стандартом и нечасто подвергался изменениям и поправкам, чего не скажешь про последние несколько лет. Поправки …

11 Серпень 2015

Історія впровадження у дію міжнародних стандартів фінансової звітності для малих та середніх підприємств

Автор: Радченко О.В.
 
Анотація. Проведено ретроспективний аналіз розробки та впровадження у дію міжнародних стандартів фінансової звітності для малих та середніх підприємств.
 
На сьогодні у всьому світі широко розповсюджена тенденція до приближення національних положень бухгалтерського обліку до міжнародних стандартів фінансової звітності.
А все почалось з 1973 р., коли бухгалтерські і аудиторські організації таких країн як США, Канада, Німеччина, …

11 Серпень 2015

Особенности перехода на международные стандарты финансовой отчетности

Автор: Бондаренко А.Н.
 
Аннотация. В данных тезисах рассматриваются вопросы перехода предприятий на международные стандарты финансовой отчетности. Данные вопросы весьма актуальны в условиях глобализации экономики.
 
При переходе на международные стандарты финансовой отчетности (МСФО) предприятию необходимо действовать в соответствии с МСФО 1 «Первое применение международных стандартов финансовой отчетности», ко- торый был принят в июне 2003 года. Этот …

11 Серпень 2015

Международный опыт внедрения МСФО и трансформации локальных принципов учета и отчетности

Автор: Попов Ф.А.
 
Аннотация. В тезисах рассмотрен опыт внедрения международных стандартов финансовой отчетности в таких странах, как Япония, Канада, США и странах Евросоюза.
 
2016 год объявлен в мире годом «единых стандартов» – к этому моменту большинство стран в мире должно разрешить использование Международных стандартов финансовой отчетности (МСФО). В свете данных событий представляется важным …

11 Серпень 2015

МСФО как фактор повышения конкурентоспособности организаций

Автор: Минковская Ю. В. 
 
Аннотация. В тезисах рассмотрена роль международных стандартов финансовой отчетности как фактора повышения конкурентоспособности белорусских компаний.
 
Интеграция белорусских предприятий в Мировую экономическую систему обусловила эволюционное развитие бухгалтерского учета и процесс перехода к Международным стандартам финансовой отчетности (МСФО).
Международные стандарты финансовой отчетности применяются более 40 лет и более чем в 113 странах мира и …

17 Липень 2015

Oсoбливoстi буxгaлтеpськoгo oблiку oплaти пpaцi зa П(С)БO тa МСФЗ

Автори: Мельянкoвa Л.В., Кoтiк O.П.
 
Aнoтaцiя. Дoслiдженo oсoбливoстi буxгaлтеpськoгo oблiку oплaти пpaцi зa П(С)БO тa МСФЗ. Видiленo деякi oсoбливoстi буxгaлтеpськoгo oблiку oплaти пpaцi, якi пoмipнo вiдpiзняють oблiк зa нaцioнaльними стaндapтaми вiд мiжнapoжниx.
 
 
Oплaтa пpaцi – це екoнoмiчнa кaтегopiя, щo вiдoбpaжaє вiднoсини мiж влaсникoм пiдпpиємствa i нaймaним пpaцiвникoм з пpивoду poзмipу дoxoду, це елемент …

17 Липень 2015

МСБО 16 «Основні засоби» в контексті національних стандартів і податкового законодавства

Автор: Кучеренко Т.Є.
 
Анотація. Проаналізовано сучасні підходи до визначення, визнання, оцінки основних засобів відповідно до МСБО 16 «Основні засоби» та П(С)БО 7 «Основні засоби» і чинного податкового законодавства щодо оподаткування прибутку підприємства.
 
Глобалізація світового економічного простору поступово перетворює МСФЗ на уніфікатора бухгалтерського обліку та фінансової звітності, які уможливлюють реформування національної системи обліку за …

 Сторінка 6 з 12  « First  ... « 4  5  6  7  8 » ...  Last » 
© 2014 МСФЗ: дослідження, наука, практика, імплементація  
↓
Закрыть