28 Грудень 2015

Термінологічний аналіз понять «резерв» та «забезпечення»

Для забезпечення стійкості діяльності підприємств використовують різні механізми та інструменти, найпоширенішим серед яких є резервування. Незважаючи на те, що резервування є чи не найкращим методом захисту підприємства від ризиків, трактування поняття “резерви” і сьогодні залишається досить не визначеним. Широка різноманітність термінологічного апарату та його неоднозначність призводить до хибних джерел формування …

28 Грудень 2015

Інтегрована звітність в системі управління підприємств

Автор: Чумак О. В.,  к.е.н., доцент, Салатська О. А.
Інтегрована звітність в Україні поступово почала формуватися на підприємствах, але вона як і всі види звітності має як переваги, так і недоліки. Труднощі у застосуванні інтегрованої звітності вітчизняними підприємствами полягають в тому, що існуюча система звітності не завжди має внутрішні взаємозв’язки і вимагає …

16 Грудень 2015

Конвергенція міжнародних стандартів обліку і звітності: стан і перспективи

Анотація. Розглянуто ключові віхи у формуванні єдиних глобальних загальноприйнятих принципів бухгалтерського обліку, надано коротку порівняльну характеристику систем МСФЗ та ЗПБО США у контексті їх конвергенції та перспектив взаємопроникнення.
 
Процес гармонізації систем бухгалтерського обліку на глобальному рівні, що спостерігається останнім часом, передусім націлений на  забезпечення прозорості звітності і відображенні реальної економічної ситуації …

22 Листопад 2015

75 000 відвідувань сайту Конференції – приєднуйтесь!

Шановні колеги!
На сайті конференції “МСФЗ: дослідження, наука, практика, імплементація” 75 000 відвідувань і вже майже 35 000 візітерів! Приєднуйтесь до учасників конференції та БЕЗКОШТОВНО розміщуйте свої публікації! Збірнику присвоєно ISSN як періодичному інтернет-виданню. Триває набір матеріалів до збірнику 4-го кварталу 2015 року. На сайті Конференції тези розміщуються упродовж 2-3 днів з …

21 Листопад 2015

МСФЗдля МСП: переваги та недоліки для вітчизняних малих та середніх підприємств

Розглянуто фінансову звітність за  МСФЗ: переваги та недоліки для вітчизняних малих та середніх підприємств, питання невідповідності чинних форм фінансової звітності до вимог МСФЗ для МСП.
Перехід України на міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ) є вимогою часу, ринкової системи господарювання й зумовлений прагненням нашої держави увійти у Європейський економічний простір. Важливим напрямом …

21 Листопад 2015

Впровадження Міжнародних стандартів фінансової звітності в Україні

Автор: Глушко Н.О.
Застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності (далі – МСФЗ) в Україні завжди було дискусійним питанням. Але попри дискусії законодавчо-нормативне регулювання вітчизняної облікової системи поступово рухалося до впровадження Міжнародних стандартів.
На сьогоднішній день основна мета дослідження полягає в дослідженні етапів впровадження МСФЗ в Україні, визначенні проблем та перспектив цього процесу. Ці …

5 Листопад 2015

Формування первісної вартості основних засобів за міжнародними та національними стандартами: переваги та недоліки

Досліджено формування первісної вартості основних засобів за МСБО 16 та П(С)БО 7. Підкреслено відмінні риси за міжнародними та національними стандартами. Зазначено переваги та недоліки обліку первісної вартості основних засобів за МСБО 16 та П(С)БО 7.
На сьогоднішній день постає необхідність адаптації національної системи обліку до вимог міжнародної практики.
Важливим елементом, що …

30 Жовтень 2015

Виплати працівникам згідно Міжнародних стандартів фінансової звітності

Соавтор: Дурунда О. В.
У тезах розглядаються особливості виплат працівникам за Міжнародними стандартами фінансової звітності. Проаналізовано складові виплат працівникам за Міжнародними стандартами фінансової звітності.
У сучасних умовах господарювання облік заробітної плати та інших виплат працівникам на підприємствах різних видів економічної діяльності займає провідне місце в системі бухгалтерського обліку. Праця є найважливішим елементом витрат виробництва. …

25 Жовтень 2015

Вимоги до складання фінансової звітності банків за МСФЗ

Розглянуто необхідність узгодження формування та складання фінансової звітності банківськими установами згідно з Міжнародними стандартами фінансової звітності (МСФЗ).

Банківська система відіграє значну роль у розширенні її участі в процесах глобалізації фінансових ринків та інтеграції економіки держави в світову господарську систему. банки ведуть бухгалтерський облік усіх операцій та складають фінансову звітність. Зацікавленість користувачів …

25 Жовтень 2015

Вийшов збірник матеріалів за IIІ квартал 2015 року!

Шановні учасники конференції! Вийшов збірник матеріалів за IIІ квартал 2015 року за результатами Відкритої Міжнародної інтернет-конференції  “МСФЗ: дослідження, наука, практика, імплементація”.
Ознайомитися з матеріалами можна на сторінці розміщення збірників >>>>>>
Офіційний номер ISSN 2412-4435 отримано і тепер збірник доступний до завантаження у форматі *.pdf.
Дякуємо всім учасникам конференції та запрошуємо до публікації нових матеріалів! З …

 Сторінка 3 з 12 « 1  2  3  4  5 » ...  Last » 
© 2014 МСФЗ: дослідження, наука, практика, імплементація  
↓
Закрыть