16 Грудень 2015

Конвергенція міжнародних стандартів обліку і звітності: стан і перспективи

Анотація. Розглянуто ключові віхи у формуванні єдиних глобальних загальноприйнятих принципів бухгалтерського обліку, надано коротку порівняльну характеристику систем МСФЗ та ЗПБО США у контексті їх конвергенції та перспектив взаємопроникнення.
 
Процес гармонізації систем бухгалтерського обліку на глобальному рівні, що спостерігається останнім часом, передусім націлений на  забезпечення прозорості звітності і відображенні реальної економічної ситуації …

22 Листопад 2015

75 000 відвідувань сайту Конференції – приєднуйтесь!

Шановні колеги!
На сайті конференції “МСФЗ: дослідження, наука, практика, імплементація” 75 000 відвідувань і вже майже 35 000 візітерів! Приєднуйтесь до учасників конференції та БЕЗКОШТОВНО розміщуйте свої публікації! Збірнику присвоєно ISSN як періодичному інтернет-виданню. Триває набір матеріалів до збірнику 4-го кварталу 2015 року. На сайті Конференції тези розміщуються упродовж 2-3 днів з …

21 Листопад 2015

МСФЗдля МСП: переваги та недоліки для вітчизняних малих та середніх підприємств

Розглянуто фінансову звітність за  МСФЗ: переваги та недоліки для вітчизняних малих та середніх підприємств, питання невідповідності чинних форм фінансової звітності до вимог МСФЗ для МСП.
Перехід України на міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ) є вимогою часу, ринкової системи господарювання й зумовлений прагненням нашої держави увійти у Європейський економічний простір. Важливим напрямом …

21 Листопад 2015

Впровадження Міжнародних стандартів фінансової звітності в Україні

Автор: Глушко Н.О.
Застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності (далі – МСФЗ) в Україні завжди було дискусійним питанням. Але попри дискусії законодавчо-нормативне регулювання вітчизняної облікової системи поступово рухалося до впровадження Міжнародних стандартів.
На сьогоднішній день основна мета дослідження полягає в дослідженні етапів впровадження МСФЗ в Україні, визначенні проблем та перспектив цього процесу. Ці …

5 Листопад 2015

Формування первісної вартості основних засобів за міжнародними та національними стандартами: переваги та недоліки

Досліджено формування первісної вартості основних засобів за МСБО 16 та П(С)БО 7. Підкреслено відмінні риси за міжнародними та національними стандартами. Зазначено переваги та недоліки обліку первісної вартості основних засобів за МСБО 16 та П(С)БО 7.
На сьогоднішній день постає необхідність адаптації національної системи обліку до вимог міжнародної практики.
Важливим елементом, що …

30 Жовтень 2015

Виплати працівникам згідно Міжнародних стандартів фінансової звітності

Соавтор: Дурунда О. В.
У тезах розглядаються особливості виплат працівникам за Міжнародними стандартами фінансової звітності. Проаналізовано складові виплат працівникам за Міжнародними стандартами фінансової звітності.
У сучасних умовах господарювання облік заробітної плати та інших виплат працівникам на підприємствах різних видів економічної діяльності займає провідне місце в системі бухгалтерського обліку. Праця є найважливішим елементом витрат виробництва. …

25 Жовтень 2015

Вимоги до складання фінансової звітності банків за МСФЗ

Розглянуто необхідність узгодження формування та складання фінансової звітності банківськими установами згідно з Міжнародними стандартами фінансової звітності (МСФЗ).

Банківська система відіграє значну роль у розширенні її участі в процесах глобалізації фінансових ринків та інтеграції економіки держави в світову господарську систему. банки ведуть бухгалтерський облік усіх операцій та складають фінансову звітність. Зацікавленість користувачів …

25 Жовтень 2015

Вийшов збірник матеріалів за IIІ квартал 2015 року!

Шановні учасники конференції! Вийшов збірник матеріалів за IIІ квартал 2015 року за результатами Відкритої Міжнародної інтернет-конференції  “МСФЗ: дослідження, наука, практика, імплементація”.
Ознайомитися з матеріалами можна на сторінці розміщення збірників >>>>>>
Офіційний номер ISSN 2412-4435 отримано і тепер збірник доступний до завантаження у форматі *.pdf.
Дякуємо всім учасникам конференції та запрошуємо до публікації нових матеріалів! З …

18 Жовтень 2015

Проблеми переходу вітчизняних підприємств на міжнародні стандарти фінансової звітності

Досліджено проблеми переходу вітчизняних підприємств на Міжнародні стандарти фінансової звітності. Останнім часом усе частіше постає питання необхідності запровадження Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ) у практику вітчизняних підприємств. Це пов’язано з необхідністю формування сприятливих умов для участі підприємств в міжнародної економічної діяльності. Для цього потрібно впровадження стандартизованих до міжнародних вимог облікових …

18 Жовтень 2015

Досвід впровадження МСФЗ у Польщі

Автор: Рижкова К.Д.
Розглянуто досвід Польщі, що стосується практичного здійснення МСФЗ, який може служити найбільш яскравим прикладом того, які проблеми виникають на шляху переходу на МСФЗ, а також як їх вирішувати.
 
На сьогодні весь світ прагне опанувати єдиний формат спілкування, у тому числі і у сфері бухгалтерського обліку, який за своєю сутністю є …

 Сторінка 3 з 12 « 1  2  3  4  5 » ...  Last » 
© 2014 МСФЗ: дослідження, наука, практика, імплементація  
↓
Закрыть