6 Червень 2016

Аналіз термінології П(С)БО 19 «Об’єднання підприємств» та його міжнародного аналогу

Анотація. Досліджено питання аналізу термінології П(С)БО 19 «Об’єднання підприємств» та його міжнародного аналогу. Висвітлено 13 термінів, що містить П(С)БО 19 «Об’єднання підприємств», які в повній чи частковій формі висвітлені в МСФЗ 3 «Об’єднання бізнесу» та МСФЗ 10 «Консолідована фінансова звітність». В результаті проведеного аналізу термінології, зроблено висновок, що такі поняття …

20 Квітень 2016

Порівняння ключових характеристик П(с)БО 7 «Основні засоби» та МСБО 16 «Основні засоби»

Анотація: Проаналізовано основні положення  та виокремлено відмінності у П(с)БО 7 «Основні засоби» та МСБО 16 «Основні засоби». Досліджено  характеристики первісної вартості та амортизації згідно міжнародних та українських стандартів.
Виклад основного матеріалу. Основою господарської діяльності підприємства є основні засоби. За їх допомоги, здійснюючи основну діяльність, суб’єкти господарювання виготовляють готову продукцію, здійснюють продаж …

15 Січень 2016

Вийшов збірник матеріалів за IV квартал 2015 року!

Шановні учасники конференції! Вийшов збірник матеріалів за IV квартал 2015 року за результатами Відкритої Міжнародної інтернет-конференції  “МСФЗ: дослідження, наука, практика, імплементація”.
Ознайомитися з матеріалами можна на сторінці розміщення збірників >>>>>>
Офіційний номер ISSN 2412-4435 отримано і тепер збірник доступний до завантаження у форматі *.pdf.
Дякуємо всім учасникам конференції та запрошуємо до публікації нових матеріалів! З …

5 Січень 2016

Переоцінка основних засобів: вимоги П(С)БО та МСФЗ

Досліджено питання переоцінки основних засобів згідно П(С)БО та МСФЗ. Охарактеризовано нормативно-правові документи з бухгалтерського обліку переоцінки основних засобів за П(С)БО та МСФЗ.
 
Відповідно до п. 16 П(С)БО 7 «Основні засоби» [1] та п. 34 Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку основних засобів [2] підприємство може переоцінювати об’єкт основних засобів, якщо залишкова вартість …

28 Грудень 2015

Оптимізація обліку резерву сумнівних боргів за допомогою міжнародних стандартів фінансової звітності в Україні

Автор: Крута Л.С.
Ключовими питаннями при управлінні резервами сумнівних боргів (далі – РСБ) являються, по-перше, характеристика дебіторської заборгованості, на яку має бути нарахований резерв, по-друге, метод визначення суми РСБ, по-третє, відповідність бухгалтерського і податкового обліку при нарахуванні витрат на створення РСБ, по-четверте, принципи відображення у фінансовій звітності РСБ, особливості розкриття приміток …

28 Грудень 2015

Консолідована фінансова звітність: розвиток, особливості складання і подання згідно національних і міжнародних стандартів

Автор: Пригода В. В.
Розглянуто виникнення, розвиток і становлення консолідованої фінансової звітності в різних країнах. Проведений аналіз консолідованої фінансової звітності в розрізі національних і міжнародних стандартів. В тезах наведена нормативна база, яка потрібна для складання звітності, зазначені особливості притаманні НП(С)БО 2 та МСФЗ 10, названі складові звітності, основні принципи консолідації, етапи консолідації звітності, …

28 Грудень 2015

Оцінка основних засобів за міжнародними стандартами обліку

Основні засоби завжди були важливим елементом, що забезпечує ефективне функціонування діяльності будь-якого підприємства. У більшості підприємств саме основні засоби займають більшу частину активів. Їх стан і вартість цікавить як керівництво, так і інвесторів, засновників, акціонерів. Достовірна оцінка об’єктів основних засобів, виходячи з принципу обачності, дозволяє робити висновки про фінансовий стан …

28 Грудень 2015

Облікове забезпечення оцінки ймовірності господарських операцій для складання звітності відповідно до МСФЗ

Автор: Колбасюк О.О.
Дуже часто при опрацюванні міжнародних стандартів зустрічається поняття «ймовірність». Однак, ні у вітчизняній обліковій літературі, ні в досліджуваних нами зарубіжних джерелах не зустрічається порядок її визначення або обліку чи принаймні якісь практичні рекомендації для бухгалтерів щодо використання цієї категорії.
Імовірність – це числова характеристика можливості того, що випадкова подія відбудеться в умовах, …

28 Грудень 2015

Термінологічний аналіз понять «резерв» та «забезпечення»

Для забезпечення стійкості діяльності підприємств використовують різні механізми та інструменти, найпоширенішим серед яких є резервування. Незважаючи на те, що резервування є чи не найкращим методом захисту підприємства від ризиків, трактування поняття “резерви” і сьогодні залишається досить не визначеним. Широка різноманітність термінологічного апарату та його неоднозначність призводить до хибних джерел формування …

28 Грудень 2015

Інтегрована звітність в системі управління підприємств

Автор: Чумак О. В.,  к.е.н., доцент, Салатська О. А.
Інтегрована звітність в Україні поступово почала формуватися на підприємствах, але вона як і всі види звітності має як переваги, так і недоліки. Труднощі у застосуванні інтегрованої звітності вітчизняними підприємствами полягають в тому, що існуюча система звітності не завжди має внутрішні взаємозв’язки і вимагає …

 Сторінка 2 з 12 « 1  2  3  4  5 » ...  Last » 
© 2014 МСФЗ: дослідження, наука, практика, імплементація  
↓
Закрыть