Оптимізація обліку резерву сумнівних боргів за допомогою міжнародних стандартів фінансової звітності в Україні

Секція: МСФЗ-звітність: обліково-аналітичне та методичне забезпечення Коментарі (0)
Кількість переглядів:  3,136

Автор: Крута Л.С.

Ключовими питаннями при управлінні резервами сумнівних боргів (далі – РСБ) являються, по-перше, характеристика дебіторської заборгованості, на яку має бути нарахований резерв, по-друге, метод визначення суми РСБ, по-третє, відповідність бухгалтерського і податкового обліку при нарахуванні витрат на створення РСБ, по-четверте, принципи відображення у фінансовій звітності РСБ, особливості розкриття приміток щодо  дебіторської заборгованості і, по-п’яте, ключові аспекти використання РСБ при списанні безнадійної заборгованості.

 

Процес здійснення розрахунків в ході діяльності вітчизняних підприємств нерозривно пов’язаний з виникненням значних проблем. Так, не всі контрагенти є платоспроможними, а відповідно і не всі вчасно розраховуються за своїми боргами, або ж, якщо і погашають, то тільки частину заборгованості.

Успішний досвід західних країн свідчить, що дебіторська заборгованість у їхніх активах становить 25-30 %. Невисокий відсоток українських фірм та компаній можуть показати такий показник в своїх балансах. На жаль, реальний розмір дебіторської заборгованості на більшості українських підприємств становить від 40 до 60 % у їхніх активах. Така ситуація свідчить про те, що необхідним є здійснення ефективного управління дебіторською заборгованістю, що є неможливим без створення резервів сумнівної заборгованості.

З цією метою на всеукраїнському рівні функціонують ряд нормативно-правових актів, створених вітчизняними законотворцями, однак наявність проблеми свідчить про недосконалість їх роботи. Застосування позитивного досвіду прогресивних країн, представленого у якості Міжнародних стандартів фінансової звітності має оптимізувати діючу в Україні систему обліку.

Ключовими питаннями при управлінні резервами сумнівних боргів (далі – РСБ) являються, по-перше, характеристика дебіторської заборгованості, на яку має бути нарахований резерв, по-друге, метод визначення суми РСБ, по-третє, відповідність бухгалтерського і податкового обліку при нарахуванні витрат на створення РСБ, по-четверте, принципи відображення у фінансовій звітності РСБ, особливості розкриття приміток щодо  дебіторської заборгованості і, по-п’яте, ключові аспекти використання РСБ при списанні безнадійної заборгованості.

Порівнюючи ПСБО і МСФЗ варто відзначити, що облік дебіторської заборгованості в Україні чітко регулюється П(С)БО. У МСФЗ зазначені лише загальні правила класифікації, оцінки та визнання дебіторської заборгованості, загальні принципи нарахування і обліку РСБ, проте не відображена конкретизація цих аспектів. З одного боку це слабо регулює діяльність бізнесу, однак з іншого дає великий простір для самостійного розвитку, підіймає ступінь лояльності до органів влади.

Відмінності між вітчизняним і зарубіжним обліком полягають майже у всіх головних аспектах. Так, в Україні величина резерву сумнівних боргів визначається із розрахунку абсолютної суми сумнівної заборгованості або з використанням коефіцієнта сумнівності. У міжнародній практиці, крім того — ще й у відсотковому відношенні від виручки при можливому розподілі дебіторів на кілька груп та інших способах. У Примітках до фінансової звітності уряд України вимагає наводити і метод визначення величини резерву сумнівних боргів,  і суми поточної дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги в розрізі  класифікації заборгованості за строками непогашення, і залишок резерву сумнівних боргів за кожною статтею поточної дебіторської заборгованості, його утворення та використання в звітному періоді. Тоді як МСФЗ від суб’єкта господарювання вимагає розкривати аналіз фінансових активів за класом фінансового активу у більш вільній формі.

Заохочувальним фактором для підприємців також буде являтися широка свобода вибору методів нарахування РСБ. Підвищити якість обліку стане можливо, застосовуючи зокрема і найпопулярніші у світі методи: процента від чистої реалізації в кредит, залежно від терміну давності дебіторської заборгованості.

Метою першого метода є вимірювання витрат, що виникли в результаті сумнівної дебіторської заборгованості. При його використанні суть полягає у визначені частини чистої реалізації поточного року, яку не буде отримано.

Метод оцінки рахунків в залежності від терміну давності дебіторської заборгованості вважається за загальноприйнятою думкою більш науково обґрунтованим, оскільки чим більший термін виникнення дебіторської заборгованості, тим більша вірогідність трансформації її у сумнівну, а згодом і в безнадійну. Використання цього методу забезпечується, виходячи з принципу: яка частина дебіторської заборгованості не буде оплачена.

Незважаючи на все очевидним є і той факт, що для гармонізації обліку на сучасному етапі актуальним є приведення протиріч в оподаткуванні, що являються ключовим каменем зіткнення інституту держави і сфери бізнесу.

Критичне осмислення нагальних проблем в національній  системі обліку та реальних можливостей імплементації міжнародної практики дозволило сформувати ряд пропозицій оптимізації, зокрема:

1)      ліквідувати колізії в термінології в українських нормативно-правових актах, беручи за основу трактування МСФЗ;

2)      до розрахунку РСБ включати всі вагомі види дебіторської заборгованості, на які теоретично можливо нараховувати резерв;

3)      дозволити підприємцям самостійно обирати будь-який логічно обґрунтований метод нарахування РСБ, включаючи ті, які поширені у світовій спільноті;

4)      узгодити податковий і бухгалтерський облік шляхом списування на фінансовий результат до оподаткування всієї суми нарахованого резерву;

5)      у фінансовій звітності відображати метод нарахування РСБ та аналіз дебіторської заборгованості на предмет її погашення (спосіб проведення аналізу дозволити регламентувати на рівні підприємства);

6)      використання РСБ проводити у відповідності до блок-схеми, що пропонується МСФЗ, але з корегуванням на українські реалії.

Таким чином, провівши оптимізацію системи обліку РСБ запропонованими шляхами, очікуються суттєві покращення як в середовищі окремо взятого підприємства, так і в економічній кон’юнктурі країні.

Автор:   @   28 Грудень 2015 Коментарі (0)

Оцініть публікацію: 
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 голосів, в середньому: 5.00 з 5)
Loading...Loading...

Поділитися!
Коментарі (0)

Коментарів немає. Прокоментуй першим!
Залишити коментар!

Ви повинні увійти, щоб залишити коментар.

Зв'язатись з автором

Увійдіть, щоб отримати можливість відправити повідомлення автору цієї публікації

Попередня публікація
«
Наступна публікація
»
© 2014 МСФЗ: дослідження, наука, практика, імплементація  
↓