Конвергенція міжнародних стандартів обліку і звітності: стан і перспективи

Секція: Практика впровадження МСФЗ в країнах світу: уроки для України. Коментарі (0)
Кількість переглядів:  1,706

Анотація. Розглянуто ключові віхи у формуванні єдиних глобальних загальноприйнятих принципів бухгалтерського обліку, надано коротку порівняльну характеристику систем МСФЗ та ЗПБО США у контексті їх конвергенції та перспектив взаємопроникнення.

 

Процес гармонізації систем бухгалтерського обліку на глобальному рівні, що спостерігається останнім часом, передусім націлений на  забезпечення прозорості звітності і відображенні реальної економічної ситуації в компаніях, що дозволить користувачам звітності приймати правильні економічні рішення на основі достовірної і якісної інформації.

Посилення тенденцій до зближення превалюючих на сьогодні систем професійних стандартів – Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ – IFRS), що приймаються Радою з МСФЗ (IASB), та Загальноприйнятими принципами бухгалтерського обліку США (ЗПБО США – US GAAP), що розробляються  Комітетом зі стандартів фінансового обліку по стандартам (FASB), викликане і необхідністю транскордонної співставності звітності компанії у контексті підвищення її транспарентності як основи подолання моральних ризиків і асиметрії інформації на фінансових ринках, які зросли під час глобальної кризи 2007-2009 рр.

Заразом, створення єдиних стандартів професійної бухгалтерської діяльності сприятиме підвищення якості роботи бухгалтерів і корпоративного управління в цілому, забезпечить зрозумілість підходів до ведення обліку і складання звітності не лише інвесторів, але й управлінського персоналу, регуляторів та громадськості, що становлять значимі групи стейкхолдерів.

З моменту офіційного початку конвергентних процесів у 2002 р., коли у Гонконзі відбувся XVI Міжнародний конгрес бухгалтерів і було підписано Норволкську угоду, та Меморандум про взаєморозуміння  між FASB и IASB (2006 р.) обидві системи стандартів продемонстрували гнучкість та зорієнтованість на впровадження змін в уособлені ними  підходи щодо складання звітності та напрацюванні механізму створення глобальних загальноприйнятих принципів бухгалтерського обліку. Однак, ключова дати оприлюднення єдиного пакету стандартів як продукту конвергенції, анонсовані у 2008 р., пізніше – у 2014 р., були порушені, хоча ідея конвергенції продовжує розвиватися у регуляторних та професійних колах. Так, за словами голови Комісії з цінних паперів і бірж США М. Дж. Вайт: «імплементація МСФЗ у систему фінансової звітності США залишається одним з наших пріоритетів» [1]. Голова FASB Р. Голден запевнив, що рада зберігає свою прихильність FASB «довгостроковій цілі», яка полягає  у формуванні «єдиної глобальної системи стандартів з мінімумом розбіжностей» [2].

Взаємопроникнення двох систем найбільш помітні в сфері обліку та звітування щодо операцій за сегментами, об’єднання бізнесу, пенсійних планів фінансових інструментів, визнання та відображення виручки від реалізації товарів, робіт, послуг, страхових контрактів та складання звіту про сукупний дохід. Проте окремі дискусійні аспекти у ході конвергенції МСФЗ та ЗПБО все ж залишаються відкритими, особливо це стосується порядку знецінення фінансових інструментів та обліку орендних операцій. Порівняння, опис та моніторинг розбіжностей МСФЗ та ЗПБО, які здійснюються провідними аудиторськими компаніями, засвідчують про їх поступове скорочення з 1999 р., коли FASB оприлюднив їх перелік з 200 найменувань на 500 сторінках.

Зазначені відмінності були породжені перш за все різними ідеологічними підходами до формування систем стандартів. Так, МСФЗ є системою стандартів, що базується на принципах обліку та надають вагомого значення професійному судженню бухгалтера, позаяк система ЗПБО США є деталізованою і конкретизованою у частині формалізації обліку. До недоліків МСФЗ часто відносять надмірну свободу, яку надають укладачам звітності розробники стандартів у частині застосування та інтерпретації тих чи інших облікових принципів, недостатнє висвітлення підходів до обліку окремих галузей. У цьому контексті ЗПБО США містять вказівки щодо обліку девелоперського бізнесу, кіноіндустрії, нафтогазової промисловості, інвестиційних фондів, на відміну від МСФЗ, що частково регламентують облік у видобувних галузях, сільському господарстві, страхуванні. Поряд з цим ієрархічна складність ЗПБО США та їх надмірна зарегульованість (лише для обліку виручки існує понад 50 стандартів і тлумачень), ускладнюють їх застосування укладачами звітності та інтерпретацію користувачами. Не зважаючи на окреслені відмінності, системи стандартів продовжують повільний, але поступовий процес конвергенції, який, як очікується, буде завершено тепер уже у 2018 р. Хоча встановлення конкретних дат не є основним у цьому процесі – головним залишається потреба у єдиних і зрозумілих усім зацікавленим групам стейкхолдерів глобальних стандартах обліку і звітності.

Таким чином, зближення систем МСФЗ та ЗПБО, що супроводжується взаємопроникненням правил, способів, методів і принципів складання фінансової звітності є прогресивним кроком на шляху до розробки та впровадження єдиних глобальних загальноприйнятих принципів бухгалтерського обліку. Втім, у ході цього процесу залишаються відкритими ряд дискусійних питань, що потребують спільної уваги регуляторів, розробників стандартів та професійної спільноти для досягнення повної облікової конвергенції.

 

Література:

  1. IFRS and US GAAP: similarities and differences – Available at: www.pwc.com/us/…/pwc-ifrs-us-gaap-similarities-and-differences-2015.pdf.
  2. Конвергенция МсФо и US GAAP: быть или не быть GLOBAL GAAP? // Все про МСФО. – 2015. – № 9. – С.32-33.
Автор:   @   16 Грудень 2015 Коментарі (0)

Оцініть публікацію: 
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Немає оцінок)
Loading...Loading...

Поділитися!
Коментарі (0)

Коментарів немає. Прокоментуй першим!
Залишити коментар!

Ви повинні увійти, щоб залишити коментар.

Зв'язатись з автором

Увійдіть, щоб отримати можливість відправити повідомлення автору цієї публікації

Попередня публікація
«
Наступна публікація
»
© 2014 МСФЗ: дослідження, наука, практика, імплементація  
↓