Контракти із замовниками: аспекти використання МСФЗ 15 «Виручка за контрактами з клієнтами

Секція: МСФЗ-звітність: особливості аудиту і аналізу Коментарі (1)
Кількість переглядів:  2,960

Анотація. Велику увагу приділено аналізу визначення «виручка» за МСБО 18 та МСФЗ 15, виділено нововведення МСФЗ 15, які узагальнено у дві категорії. Також автором подано п’ятиступеневу модель, яка застосовуватиметься до всіх контрактів із клієнтами. На кінець автором запропоновано переваги впровадження МСФЗ 15 для підприємств.

Вступ України в ЄС, вихід українських компаній на міжнародний ринок обумовлює необхідність єдиних підходів до складання фінансової звітності. Міжнародні стандарти фінансової звітності – універсальний інструмент відображення діяльності суб’єкта господарювання, який зрозумілий і визнаний світовим діловим співтовариством.

Фінансова звітність, яка підготовлена за МСФЗ, є доступною для широкого кола користувачів.

Основним мотивом складання звітності відповідно до МСФЗ для підприємств є економічне зростання і процвітання. Перехід на МСФЗ – запорука успішного розвитку сучасної компанії, включає безліч переваг та можливостей, основні з яких: забезпечення порівнянності звітності з іншими організаціями, можливість залучення іноземних інвестицій, а також виходу на зарубіжні ринки; підвищення довіри з боку потенційних партнерів; прозорість інформації.

Україна прагне стати членом Європейського Союзу, проте процес набуття статусу країни-члену Євросоюзу вимагає перегляду всього чинного законодавства, удосконалення системи обліку, звітності.

Перехід на МСФЗ надає українським підприємствам можливості для ефективного функціонування інформаційної системи підприємства.

Застосування єдиних стандартів дозволяє міжнародним фінансовим ринкам об’єктивно оцінити результати діяльності підприємств (особливо дохід) та забезпечує для зацікавлених сторін та інвесторів відкритість, прозорість і зіставність фінансової звітності суб’єктів господарювання.

До моменту набрання чинності новим стандартом облік доходів здійснюється згідно з МСБО 18 «Виручка».

МСФЗ 15 «Виручка за контрактами з клієнтами» визначає, як і коли слід визнавати виручку, а також необхідний обсяг розкриттів інформації про виручку.

У таблиці 1 наведено порівняння визначення «виручка» за МСБО 18 і МСФЗ 15.

Таблиця 1 – Визначення поняття «виручка» за МСБО 18 та МСФЗ 15

МСБО 18 МСФЗ 15
Виручка — валове надходження економічних вигід за певний період у ході звичайної діяльності підприємства, що призводить до збільшення капіталу, не пов’язаного з внесками учасників капіталу. Виручка — доходи в ході звичайної господарської діяльності господарюючого суб’єкта.

Метою МСФЗ 15 є встановлення інформації про характер (сутність), обсяги, терміни й невизначеності за доходами та грошовими потоками, що виникають за договорами з клієнтами.

Новий Стандарт вимагатиме внесення суттєвих змін до існуючих практик, які можна узагальнити в таких двох категоріях.

  1. Період визнання прибутку.

Раніше стандарти МСФЗ допускали широкий простір для формування суджень щодо  розробки та застосування політик та практик з визнання виручки.

МСФЗ 15 є більш директивним стандартом у багатьох аспектах і застосування цих нових правил може призвести до істотних змін у визнанні доходів і, у деяких випадках, визнанні витрат.

  1. Поточні облікові системи й процеси.

Складність застосування МСФЗ 15 та необхідність підготовки детальних розкриттів інформації може потребувати впровадження нових або оновлених систем і процесів. Цей аспект буде особливо важливим для галузей, які мають велику кількість різноманітних контрактів і продуктів.

Для оцінки необхідності впровадження та рівня модифікації систем, компанії повинні проаналізувати потребу у відповідній гнучкості систем у разі майбутніх змін в політиці ціноутворення та продуктах.

Основний принцип МСФЗ 15 полягає в тому, що компанія повинна визнати виручку від передавання передбачених контрактом товарів або послуг клієнтам у сумі, яка відображає очікувану в обмін на такі товари чи послуги винагороду. Тобто визнання виручки відображає передачу товарів і послуг. Застосування такого принципу залежатиме від фактів та обставин, передбачених контрактом із клієнтом.

Цей принцип реалізується через п’ятиступеневу модель, яка застосовуватиметься до всіх контрактів із клієнтами, включає етапи:

1. Ідентифікація контракту з клієнтом.

2. Визначення зобов’язань за контрактом.

3. Визначення ціни угоди.

4. Ідентифікація ціни угоди для виконання зобов’язань за контрактом.

5. Визнання виручки під час виконання зобов’язань.

Окрему увагу в МСФЗ 15 приділено витратам на укладання контрактів, які в МСБО 18 не розглядалися.

Перехід та впровадження МСФЗ 15 має наступні переваги для підприємств:

  • розпочати підготовку зараз, щоб зрозуміти, який вплив стандарт надасть на фінансову ситуацію, інвесторів і способи ведення бізнесу;
  • ввести ефективну структуру управління;
  • розробити підхід, який ефективно оптимізує рішення задач перехідного періоду – зважений підхід;
  • узгодити регламентний документ по управлінню проектом та змінами;
  • документувати виконання робіт по міру реалізації проекту – збереження всіх змін для цілей аудиту.

Незважаючи на те, що Стандарт стане обов’язковим тільки через кілька років, поради визнають, що деяким підприємствам буде потрібно весь термін, що залишився до набрання Стандарту в силу, щоб освоїти нові вимоги.

Підсумовуючи все вищевикладене, можна зробити висновок, що масштабна глобалізація економіки, інтеграція українських підприємств до європейської економічної спільноти підштовхують до застосування в практиці ведення бухгалтерського обліку міжнародних стандартів обліку і звітності. На сьогоднішній день для уніфікації облікової інформації, якою користуються суб`єкти господарювання різних країн, необхідні відповідні кроки України щодо розробки нормативної бази, що враховувала б галузеві особливості обліку та реформування облікової політики підприємства згідно МСФЗ. Це забезпечить якісніший облік та формування прозорої звітності за МСФЗ.

Таким чином, провівши порівняльну характеристику МСБО 18 «Виручка» та МСФЗ (IAS) 15 «Виручка за контрактами з клієнтами», бачимо певні переваги у бік МСФЗ 15, який вносить ряд змін і вступає в силу для річних звітних періодів, що починаються 1 січня 2017 або пізніше.

Автор:   @   22 Грудень 2014 Коментарі (1)

Оцініть публікацію: 
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 голосів, в середньому: 4.00 з 5)
Loading...Loading...

Поділитися!
Коментарі (1)

Комментарі
Трекбеки до публікації.
Залишити коментар!

Ви повинні увійти, щоб залишити коментар.

Зв'язатись з автором

Увійдіть, щоб отримати можливість відправити повідомлення автору цієї публікації

Попередня публікація
«
Наступна публікація
»
© 2014 МСФЗ: дослідження, наука, практика, імплементація  
↓