Ви переглядаєте секцію » МСФЗ-звітність: особливості аудиту і аналізу
22 Грудень 2014

Облік резервів в МСФЗ

Анотація. У статті обгрунтовано доцільність створенн резервів на підприємстві, розглянуто види контрактивних зобовязань, наведені приклади умовних зобовязань.
Динамічна зміна умов господарювання, розвиток недержавних форм власності та різних організаційно-економічних структур, використання та впровадження міжнародного досвіду зумовлюють виникнення нових об’єктів дослідження в сфері бухгалтерського обліку, які притаманні сучасному стану розвитку суспільства. Дотримання інформаційної функції …

3 Вересень 2014

Консалтинг та вимоги незалежності у аудиті фінансової звітності підприємств

Анотація. У тезах проведено аналіз ринку аудиторських послуг, розглянуто поняття “аудиторський супровід” та “аудиторське обслуговування”. Велику увагу було приділено передумовам для забезпечення незалежності на рівні аудиторської фірми і виконання завдання. 
Сьогодні, у зв’язку з евроінтеграційними устрімленнями України відбувається сплеск інтересу до ведення обліку за міжнародними стандартами. Процес адаптації національних стандартів бухгалтерського …

1 Вересень 2014

Перше застосування МСФЗ: проблемні аспекти формування аудиторських звітів

Анотація. Розроблено методичні та практичні рекомендації щодо застосування МСА при підготовці аудиторських висновків за результатами аудиту фінансової звітності за періоди, що передують першій фінансовій звітності за МСФЗ.
Впровадження МСФЗ викликає певні труднощі щодо аудиторського підтвердження фінансової звітності, її компонентів, облікових політик та ін. У зв’язку з чим виникає потреба розробки допоміжних …

 Сторінка 2 з 2 « 1  2 
© 2014 МСФЗ: дослідження, наука, практика, імплементація  
↓
Закрыть