Ви переглядаєте секцію » МСФЗ-звітність: особливості аудиту і аналізу
17 Грудень 2016

Використання фінансових показників на мікро- та макрорівні згідно з МСФЗ

Досліджено використання фінансових показників на мікро- та макрорівні згідно з МСФЗ за основними напрямами аналізу: майновий стан, ліквідність, платоспроможність, фінансова незалежність, рентабельність, ділова та ринкова активність. Виявлено переваги й недоліки даного методу дослідження. Запропоновано удосконалення існуючих методичних підходів до визначення фінансових показників на мікро- та макрорівні.
 
Фінансові показники є основою статистичної …

28 Грудень 2015

Оцінка основних засобів за міжнародними стандартами обліку

Основні засоби завжди були важливим елементом, що забезпечує ефективне функціонування діяльності будь-якого підприємства. У більшості підприємств саме основні засоби займають більшу частину активів. Їх стан і вартість цікавить як керівництво, так і інвесторів, засновників, акціонерів. Достовірна оцінка об’єктів основних засобів, виходячи з принципу обачності, дозволяє робити висновки про фінансовий стан …

28 Грудень 2015

Облікове забезпечення оцінки ймовірності господарських операцій для складання звітності відповідно до МСФЗ

Автор: Колбасюк О.О.
Дуже часто при опрацюванні міжнародних стандартів зустрічається поняття «ймовірність». Однак, ні у вітчизняній обліковій літературі, ні в досліджуваних нами зарубіжних джерелах не зустрічається порядок її визначення або обліку чи принаймні якісь практичні рекомендації для бухгалтерів щодо використання цієї категорії.
Імовірність – це числова характеристика можливості того, що випадкова подія відбудеться в умовах, …

30 Вересень 2015

Методологія аналізу впливу переходу на складання МСФЗ-звітності на оцінку фінансового стану компаній

Доведено вплив переходу на складання МСФЗ-звітності на оцінку фінансового стану та запропоновано інтегральний показник визначення такого впливу.
 
Перехід на складання фінансової звітності за Міжнародними стандартами вимагає застосування широкого комплексу обліково-аналітичних процедур, які включають визнання активів та зобов’язань, які не визнавалися за П(С)БО, невизнання активів та зобов’язань, які визнавалися за П(С)БО, але …

17 Липень 2015

Справедливая стоимость

Автор: Сергей Пузенко
 
Для того, чтобы правильно понять термин «справедливая стоимость» в Международных стандартах финансовой отчетности (МСФО) надо начать с более простых вещей, отталкиваясь от которых, сторонники гипотезы свободного рынка пришли к понятию справедливой стоимости. Для начала они договорились о более простых терминах. Возможно, я сейчас буду излагать банальные вещи, но именно …

17 Липень 2015

Discounting in the international standard of financial reporting

Authors: V.I.Troyan, N.E. Lelyuk, O.L. Ilienko
 
It is demonstrated in the paper that the problem of exact representation of information in financial reporting according to the International Standard of Financial Reporting demands using the theory of money temporal value. To solve this problem the mechanism of discounting is used.
 
Key words: International …

17 Липень 2015

Analysis of consolidated reporting in the international standard of financial reporting

Authors: N.A.Scryaga, N.E. Lelyuk, O.L. Ilienko
 
It is demonstrated in the paper that the problem of increasing effectiveness and reliability of the results’ interpretation in consolidated reporting needs additional methods of analysis. To solve this problem a comparison analysis with a number of coefficients should be used.
 
Key words: consolidated reporting, International Standard …

1 Липень 2015

Аналіз консолідованої звітності за МСФЗ

Автор: Скряга Наталія Олександрівна
 
Анотація. Розглянуто процес та правила складання консолідованої фінансової звітності. Окреслено перелік додаткової інформації, що підлягає розкриттю в консолідованій звітності. Визначено основні цілі аналізу консолідованої фінансової звітності. Доведено, що при аналізі консолідованої звітності застосовують ті ж методи, що і при аналізі річної окремої звітності, але застосування тих же коефіцієнтів, …

1 Липень 2015

Дисконтирование в МСФО

Автор: Череватенко Виктория Владимировна
 
Аннотация. Обоснована роль ставки дисконтирования при формировании отчетности по МСФО. Приведены примеры применения дисконтирования к статьям отчетности по МСФО. Установлено, что выбор должен быть сделан в пользу той процентной ставки, которую можно определить с большей степенью достоверности.
 
При формировании отчетности по МСФО широко применяется процедура дисконтирования будущих денежных …

22 Грудень 2014

Контракти із замовниками: аспекти використання МСФЗ 15 «Виручка за контрактами з клієнтами

Анотація. Велику увагу приділено аналізу визначення «виручка» за МСБО 18 та МСФЗ 15, виділено нововведення МСФЗ 15, які узагальнено у дві категорії. Також автором подано п’ятиступеневу модель, яка застосовуватиметься до всіх контрактів із клієнтами. На кінець автором запропоновано переваги впровадження МСФЗ 15 для підприємств.
Вступ України в ЄС, вихід українських компаній на міжнародний …

 Сторінка 1 з 2  1  2 »
© 2014 МСФЗ: дослідження, наука, практика, імплементація  
↓
Закрыть