Ви переглядаєте секцію » МСФЗ-звітність: обліково-аналітичне та методичне забезпечення
29 Серпень 2014

Транспарентність фінансової звітності за МСФЗ

Анотація.У тезах наведено визначення понятття транспарентності фінансової звітності, необхідність її врахування при складанні фінансової звітності, наведено стандартизований перелік розкриття інформації.
Впровадження Міжнародних стандартів фінансової звітності є сьогодні державним пріоритетом. Однією з головних ознак фінансової звітності, складеної за МСФЗ, є її транспарентність. Під транспарентністю зазвичай розуміють прозорість, зрозумілість, інтерпретованість даних, їх відкритість, доступність і …

 Сторінка 5 з 5 « 1  2  3  4  5 
© 2014 МСФЗ: дослідження, наука, практика, імплементація  
↓
Закрыть