Ви переглядаєте секцію » Впровадження МСФЗ в сфері фінансових послуг
1 Липень 2015

Банківські установи як «першопрохідці» у впровадженні міжнародних стандартів фінансової звітності

Автор: Бабкова Оксана Сергіївна
 
Анотація. Розглянуті питання, присвячені  процесу запровадження міжнародних стандартів фінансової звітності у практику українських банків, починаючи з 90-тих років, коли було започатковані найперші спроби реформування обліку в банківських  установах згідно вимогам МСФЗ,  до  стану цього процесу в сучасних умовах. Також освітлено зарубіжний досвіт організації  складання фінансової звітності банками, дотримуючись …

23 Жовтень 2014

Запровадження МСФЗ, як інноваційний підхід до подання банківської звітності

Анотація. Розглянуто практичні аспекти застосування МСФЗ у вітчизняних банках. Обґрунтовано необхідність запровадження міжнародних стандартів у банківській сфері. Наведено основні переваги та найпоширеніші проблеми, пов’язані із їх використання.
Адаптація вітчизняної звітності міжнародним стандартам є необхідною умовою для інтеграції України у світове господарство.  Від 1 січня 2012 року публічні акціонерні товариства, банки, страховики, …

© 2014 МСФЗ: дослідження, наука, практика, імплементація  
↓
Закрыть