Ви переглядаєте секцію » Практика впровадження МСФЗ в країнах світу: уроки для України.
2 Вересень 2014

Практика впровадження МСФЗ в країнах світу: уроки для України

Анотація. Досліджено сутність, зміст, причини виникнення МСФЗ, проведено порівняння досвіду впровадження МСФЗ в Україні і світі, надано рекомендації щодо вдосконалення практики застосування МСФЗ в Україні.
Глобалізація світової економіки, розвиток підприємництва, банківських та інших фінансових установ призвели до актуалізації питання входження нашої країни до європейського та світового економічного простору. Це питання, в …

1 Вересень 2014

Аналіз досвіду застосування МСФЗ в різних країнах світу – висновки для України

Анотація. У тезах досліджено розвиток бухгалтерського обліку та МСФЗ у світі, детально розглянуто впровадження МСФЗ у США та Росії, визначено основні етапи створення КМСФЗ. Також розглянуто передумови та шляхи переходу України на МСФЗ.
Загальносвітова тенденція створення єдиного економічного простору і цілеспрямований розвиток національних економік ведуть до об’єктивної необхідності уніфікації бухгалтерського обліку та …

29 Серпень 2014

Досвід країн пострадянського простору у процесах адаптації МСФЗ

Анотація. Досліджено історію розвитку бухгалтерського обліку та МСФЗ у світі, розглянуто досвід впровадження МСФЗ у пострадянських країнах, приведено особливості використання справедливої вартості та похідного фінансового інструменту у міжнародній практиці.
На сьогодні весь світ прагне опанувати єдиний формат спілкування, у тому числі і у сфері бухгалтерського обліку, який за своєю сутністю є …

 Сторінка 3 з 3 « 1  2  3 
© 2014 МСФЗ: дослідження, наука, практика, імплементація  
↓
Закрыть