Ви переглядаєте секцію » Практика впровадження МСФЗ в країнах світу: уроки для України.
22 Грудень 2016

Вектор лонгітюдного аналізу програмного забезпечення для ведення обліку за МСФЗ

З допомогою впровадження міжнародних стандартів фінансової звітності МСФЗ (IFRS, GAAP), компанії стають прозорішими й ефективніше. Автоматизація бізнес-процесів та фінансової діяльності підвищує ефективність управління підприємством, покращує умови проведення внутрішнього і зовнішнього аудиту, сприяє зростанню інвестиційної привабливості компанії.
 
В Україні застосовування Міжнародних стандартів фінансової звітності розглядали і досліджували такі вчені, як В. Костюченко, …

6 Червень 2016

Аналіз термінології П(С)БО 19 «Об’єднання підприємств» та його міжнародного аналогу

Анотація. Досліджено питання аналізу термінології П(С)БО 19 «Об’єднання підприємств» та його міжнародного аналогу. Висвітлено 13 термінів, що містить П(С)БО 19 «Об’єднання підприємств», які в повній чи частковій формі висвітлені в МСФЗ 3 «Об’єднання бізнесу» та МСФЗ 10 «Консолідована фінансова звітність». В результаті проведеного аналізу термінології, зроблено висновок, що такі поняття …

28 Грудень 2015

Інтегрована звітність в системі управління підприємств

Автор: Чумак О. В.,  к.е.н., доцент, Салатська О. А.
Інтегрована звітність в Україні поступово почала формуватися на підприємствах, але вона як і всі види звітності має як переваги, так і недоліки. Труднощі у застосуванні інтегрованої звітності вітчизняними підприємствами полягають в тому, що існуюча система звітності не завжди має внутрішні взаємозв’язки і вимагає …

16 Грудень 2015

Конвергенція міжнародних стандартів обліку і звітності: стан і перспективи

Анотація. Розглянуто ключові віхи у формуванні єдиних глобальних загальноприйнятих принципів бухгалтерського обліку, надано коротку порівняльну характеристику систем МСФЗ та ЗПБО США у контексті їх конвергенції та перспектив взаємопроникнення.
 
Процес гармонізації систем бухгалтерського обліку на глобальному рівні, що спостерігається останнім часом, передусім націлений на  забезпечення прозорості звітності і відображенні реальної економічної ситуації …

21 Листопад 2015

Впровадження Міжнародних стандартів фінансової звітності в Україні

Автор: Глушко Н.О.
Застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності (далі – МСФЗ) в Україні завжди було дискусійним питанням. Але попри дискусії законодавчо-нормативне регулювання вітчизняної облікової системи поступово рухалося до впровадження Міжнародних стандартів.
На сьогоднішній день основна мета дослідження полягає в дослідженні етапів впровадження МСФЗ в Україні, визначенні проблем та перспектив цього процесу. Ці …

18 Жовтень 2015

Досвід впровадження МСФЗ у Польщі

Автор: Рижкова К.Д.
Розглянуто досвід Польщі, що стосується практичного здійснення МСФЗ, який може служити найбільш яскравим прикладом того, які проблеми виникають на шляху переходу на МСФЗ, а також як їх вирішувати.
 
На сьогодні весь світ прагне опанувати єдиний формат спілкування, у тому числі і у сфері бухгалтерського обліку, який за своєю сутністю є …

30 Вересень 2015

Досвід впровадження МСФЗ в Великобританії

Розглянуто впровадження МСФЗ у Великобританії, розбіжності між британськими стандартами та міжнародними стандартами фінансової звітності.
 
Великобританія має найстаріші професійні бухгалтерські організації, створені ще в минулому столітті, такі, як Інститут дипломованих бухгалтерів Шотландії (Institute of Chartered Accountants of Schotland – 1854), Інститут дипломованих бухгалтерів Англії і Уельсу (Institute of Chartered Accountants of England and …

30 Вересень 2015

Співвідношення вимог П(С)БО і МСФЗ щодо подання та складання фінансової звітності

Стратегія реформування системи бухгалтерського обліку, яка відбувається в Україні, передбачає застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності, що характерно для більшості країн з розвиненою інфраструктурою ринкових відносин. Максимальна інтеграція та приведення бухгалтерського обліку в Україні до загальноприйнятих у міжнародній практиці принципів є необхідною умовою її активної співпраці з усіма цивілізованими зарубіжними країнами …

11 Серпень 2015

Международный опыт внедрения МСФО и трансформации локальных принципов учета и отчетности

Автор: Попов Ф.А.
 
Аннотация. В тезисах рассмотрен опыт внедрения международных стандартов финансовой отчетности в таких странах, как Япония, Канада, США и странах Евросоюза.
 
2016 год объявлен в мире годом «единых стандартов» – к этому моменту большинство стран в мире должно разрешить использование Международных стандартов финансовой отчетности (МСФО). В свете данных событий представляется важным …

11 Серпень 2015

МСФО как фактор повышения конкурентоспособности организаций

Автор: Минковская Ю. В. 
 
Аннотация. В тезисах рассмотрена роль международных стандартов финансовой отчетности как фактора повышения конкурентоспособности белорусских компаний.
 
Интеграция белорусских предприятий в Мировую экономическую систему обусловила эволюционное развитие бухгалтерского учета и процесс перехода к Международным стандартам финансовой отчетности (МСФО).
Международные стандарты финансовой отчетности применяются более 40 лет и более чем в 113 странах мира и …

 Сторінка 1 з 3  1  2  3 »
© 2014 МСФЗ: дослідження, наука, практика, імплементація  
↓
Закрыть