Ви переглядаєте секцію » Впровадження МСФЗ в корпоративному секторі України
16 Січень 2018

Удосконалення складання консолідованої фінансової звітності на прикладі ПАТ «Одеський завод радіально-свердлильних верстатів»

На сьогодні світова економіка являє собою, в першу чергу, як процеси по злиттю та поглинанню, оптимізації та реорганізації не тільки звичайних підприємств, але й відомих світових холдингів та корпорацій. Саме процеси глобалізації економіки вимагає підвищення корисності інформації, яка надається корпоративними структурами для отримання не тільки власниками, алей й світовою спільнотою …

28 Грудень 2015

Консолідована фінансова звітність: розвиток, особливості складання і подання згідно національних і міжнародних стандартів

Автор: Пригода В. В.
Розглянуто виникнення, розвиток і становлення консолідованої фінансової звітності в різних країнах. Проведений аналіз консолідованої фінансової звітності в розрізі національних і міжнародних стандартів. В тезах наведена нормативна база, яка потрібна для складання звітності, зазначені особливості притаманні НП(С)БО 2 та МСФЗ 10, названі складові звітності, основні принципи консолідації, етапи консолідації звітності, …

25 Жовтень 2015

Вимоги до складання фінансової звітності банків за МСФЗ

Розглянуто необхідність узгодження формування та складання фінансової звітності банківськими установами згідно з Міжнародними стандартами фінансової звітності (МСФЗ).

Банківська система відіграє значну роль у розширенні її участі в процесах глобалізації фінансових ринків та інтеграції економіки держави в світову господарську систему. банки ведуть бухгалтерський облік усіх операцій та складають фінансову звітність. Зацікавленість користувачів …

18 Жовтень 2015

Проблеми переходу вітчизняних підприємств на міжнародні стандарти фінансової звітності

Досліджено проблеми переходу вітчизняних підприємств на Міжнародні стандарти фінансової звітності. Останнім часом усе частіше постає питання необхідності запровадження Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ) у практику вітчизняних підприємств. Це пов’язано з необхідністю формування сприятливих умов для участі підприємств в міжнародної економічної діяльності. Для цього потрібно впровадження стандартизованих до міжнародних вимог облікових …

30 Вересень 2015

Проблеми консолідації МСФЗ-звітності

Потреба в даних консолідованої фінансової звітності пояснюється об’єктивними процесами глобалізації та інтеграції господарських зв’язків, а також утворенням об’єднань підприємств. Тому, в умовах формування принципово нових вимог до інформатизації суспільства, надзвичайно актуальними виявилися питання щодо розробки та впровадження ефективної методики складання консолідованої фінансової звітності для сприяння розвитку соціально орієнтованої економіки.
 
Варто зазначити, …

30 Вересень 2015

Переваги застосування МСФЗ для різних категорій користувачів

Однією з актуальних проблем теперішнього часу є організація впровадження Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ). Тому що стратегія реформування системи бухгалтерського обліку, яка існує в Україні на теперішній час, передбачає застосування (МСФЗ), що характерно для більшості країн з розвиненою інфраструктурою ринкових відносин.
 
Питання впровадження МСФЗ в Україні висвітлювалось у працях таких відомих …

11 Серпень 2015

Особенности перехода на международные стандарты финансовой отчетности

Автор: Бондаренко А.Н.
 
Аннотация. В данных тезисах рассматриваются вопросы перехода предприятий на международные стандарты финансовой отчетности. Данные вопросы весьма актуальны в условиях глобализации экономики.
 
При переходе на международные стандарты финансовой отчетности (МСФО) предприятию необходимо действовать в соответствии с МСФО 1 «Первое применение международных стандартов финансовой отчетности», ко- торый был принят в июне 2003 года. Этот …

17 Липень 2015

Бухгалтерський облік придбання бізнесу згідно МСБО

Автор: Камінська Т. Г.
 
Анотація. Досліджено проблеми оцінки та мінімізації ризиків при об’єднанні бізнесу або придбанні активу в системі управлінського обліку. Мета статті полягає у висвітленні тенденцій розвитку об’єднання чи придбання бізнесу та їх відображенні в управлінському обліку. За результатами дослідження запропоновано методи та прийоми зниження ризиків при придбанні активів або об’єднанні …

16 Липень 2015

Бухгалтерський облік сільськогосподарських земель: вимоги міжнародних стандартів

Автор: Ільчак О. В.
 
Анотація. Досліджено питання інформаційного забезпечення інтеграційних процесів у сільськогосподарському землекористуванні. Виявлено, що наявність та широке використання систем обробки інформації позитивно впливають на модернізацію  та впровадження новітніх технологій у сільськогосподарському землекористуванні. Визначені основні проблеми сільськогосподарського землекористування в Україні і світі та визначені можливості облікової інформаційної системи для їх вирішення.
 
За …

1 Липень 2015

Складання фінансової звітності в україні за МСФЗ

Автор: Марухян Эдуард Гарриевич
 
Анотація. Проаналізовані системи складання фінансової звітності за українським законодавством та за міжнародним стандартами фінансової звітності. В результаті чого зроблено висновок, що українські вимоги до складання фінансової звітності поступово наближуються до міжнародних, хоча існують деякі відмінності в принципах складання фінансової звітності.
 
 
Актуальність теми дослідження зумовлена тенденціями, пов’язаними з глобалізацією світової …

 Сторінка 1 з 2  1  2 »
© 2014 МСФЗ: дослідження, наука, практика, імплементація  
↓
Закрыть