Ви переглядаєте секцію » МСФЗ для малого та середнього бізнесу: міжнародний досвід, впровадження в Україні
21 Листопад 2015

МСФЗдля МСП: переваги та недоліки для вітчизняних малих та середніх підприємств

Розглянуто фінансову звітність за  МСФЗ: переваги та недоліки для вітчизняних малих та середніх підприємств, питання невідповідності чинних форм фінансової звітності до вимог МСФЗ для МСП.
Перехід України на міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ) є вимогою часу, ринкової системи господарювання й зумовлений прагненням нашої держави увійти у Європейський економічний простір. Важливим напрямом …

30 Вересень 2015

Співвідношення вимог П(С)БО і МСФЗ щодо подання та складання фінансової звітності

Стратегія реформування системи бухгалтерського обліку, яка відбувається в Україні, передбачає застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності, що характерно для більшості країн з розвиненою інфраструктурою ринкових відносин. Максимальна інтеграція та приведення бухгалтерського обліку в Україні до загальноприйнятих у міжнародній практиці принципів є необхідною умовою її активної співпраці з усіма цивілізованими зарубіжними країнами …

30 Вересень 2015

Впровадження МСФЗ для малих і середніх компаній

На сьогодні у всьому світі широко розповсюджена тенденція до приближення національних положень бухгалтерського обліку до міжнародних стандартів фінансової звітності.
В період розробки МСФЗ вважалось, що вони можуть використовуватися для всіх компаній, однак через деякий час було визнано, що потреби користувачів фінансової звітності та управлінські рішення значно відрізняються в компаніях різних розмірів. …

13 Вересень 2015

Бухгалтерський облік операцій з інвестиційною нерухомістю: порівняльних аспект

Автор: Давидюк Т.В., доктор економічних наук, професор, професор кафедри економічного аналізу та обліку НТУ «Харківський політехнічний інститут»
Соавтор: Міронова О.І., директор ООО «Аудиторская фирма «Ольга – Аудит»», аудитор
Проаналізовано положення вітчизняних положень (стандартів) бухгалтерського обліку та міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та фінансової звітності щодо операцій з інвестиційною нерухомістю
Одним із ключових факторів конкурентоспроможності та безперервності …

11 Серпень 2015

Проблема тлумачення терміну “вартість” в оціночних дисциплінах

Анотація.  Розкрито актуальність проблеми тлумачення схожих за назвою термінів, які в рамках різних дисциплін мають специфічні галузеві значення. Проаналізована різниця між термінами ринкова та справедлива вартість в оцінці.
 
Неточність мови, особливо в міжнародному співтоваристві, може призводити до непорозумінь та розбіжностей у тлумаченні термінів. Це стає проблемою, коли терміни використовуються в тій …

11 Серпень 2015

Історія впровадження у дію міжнародних стандартів фінансової звітності для малих та середніх підприємств

Автор: Радченко О.В.
 
Анотація. Проведено ретроспективний аналіз розробки та впровадження у дію міжнародних стандартів фінансової звітності для малих та середніх підприємств.
 
На сьогодні у всьому світі широко розповсюджена тенденція до приближення національних положень бухгалтерського обліку до міжнародних стандартів фінансової звітності.
А все почалось з 1973 р., коли бухгалтерські і аудиторські організації таких країн як США, Канада, Німеччина, …

17 Липень 2015

Проблема оцінки основних засобів для підприємств готельного господарства України відповідно до вимог МСФЗ

Автор: Мустеца І.В.
 
Анотація.  Досліджено напрямки удосконалення оцінки основних засобів, що знаходяться на підприємствах готельного господарства у відповідності до вимог законодавчих актів України.
 
 
Гармонізація системи бухгалтерського обліку в Україні з міжнародними стандартами привела до відповідного застосування справедливої вартості у національних положеннях (стандартах) бухгалтерського обліку. Проте на практиці визначення справедливої вартості пов’язане з певними …

16 Липень 2015

Виплати працівникам підприємства за МСФЗ в контексті соціальної складової фінансової звітності

Анотація. Досліджено порядок відображення виплати працівникам за МСФЗ в контексті соціальної складової фінансової звітності вітчизняних підприємств
 
Захист соціальних інтересів суспільства в контексті сталого розвитку України забезпечує новий формат економічних відносин. Бухгалтерський облік стає інструментом генерування такої (соціально важливої) інформації, а його продукт звітність ‒ виступає джерелом інформації для широкого кола зацікавлених …

1 Липень 2015

Впровадження та практичне застосування МСФЗ для складання звітності середніх та малих підприємств України

Автор: Кацель Марія Костянтинівна
 
Анотація. Обґрунтовано необхідність впровадження МСФЗ для МСП в Україні. Встановлено низький рівень застосування МСФЗ на МСП в Україні. Доведено, що перехід до МСФЗ повинен бути поступовим і враховувати усі особливості ведення бухгалтерського обліку та подання звітності на МСП.
 
Ефективне управління підприємством залежить від багатьох чинників, одними із яких …

22 Грудень 2014

Стандарти для малого і середнього бізнесу: переваги в порівнянні з повною версією МСФЗ

Анотація. У тезах досліджено історію виникнення міжнародного стандарту фінансової звітності для малих та середніх підприємств. Особливу увагу присвячено визначенню відмінностей між МСФЗ і МСС, а саме відмінності у визнанні та оцінці активів, зобовязань, доходів і витрат, предатсавленні фінансових звітів.
Процес глобалізації світової економіки, необхідність посилення захисту прав інвесторів та забезпечення прозорості функціонування …

 Сторінка 1 з 2  1  2 »
© 2014 МСФЗ: дослідження, наука, практика, імплементація  
↓
Закрыть