Бухгалтерський облік сільськогосподарських земель: вимоги міжнародних стандартів

Секція: Впровадження МСФЗ в корпоративному секторі України Коментарі (0)
Кількість переглядів:  1,785

Автор: Ільчак О. В.

 

Анотація. Досліджено питання інформаційного забезпечення інтеграційних процесів у сільськогосподарському землекористуванні. Виявлено, що наявність та широке використання систем обробки інформації позитивно впливають на модернізацію  та впровадження новітніх технологій у сільськогосподарському землекористуванні. Визначені основні проблеми сільськогосподарського землекористування в Україні і світі та визначені можливості облікової інформаційної системи для їх вирішення.

 

За даними земельного обліку загальна площа сільськогосподарських угідь на початок 2014 р. становила 41,5 млн. га (69% території України, з урахуванням території Автономної Республіки Крим та м. Севастополя), з яких 32,5 млн. га – площа ріллі. Виробництвом сільськогосподарської продукції займалося майже 53 тис. підприємств, якими використовувалося близько 22 млн. га сільськогосподарських угідь. Орендовані землі фермерських господарств складали 78,4% загальної площі землі в їх користуванні. [5; 6]. Наведені дані свідчать про значний потенціал сільськогосподарських земель України та стратегічне значення галузі. За таких умов модернізація і розвиток сільськогосподарського землекористування є першочерговим завданням країни для досягнення економічного розвитку. Однак, виконання даного завдання є неможливим без адекватного обліково-інформаційного забезпечення.

Важливим показником, що впливає на землекористування, є ціна землі. В Україні досі діє мораторій на продаж земель сільськогосподарського призначення, однак, для цілей оподаткування, залучення інвестицій, ведення земельного обліку, визначення вартості оренди оцінка землі проводиться. У табл. 1 здійснено порівняння вартості землі в Україні та країнах світу, які займаються виробництвом сільськогосподарської продукції.

Таблиця 1

Середня вартість 1 га сільськогосподарських угідь у світі у 2014 рр.

Країна Ірландія Англія Франція США Нова Зеландія Польща Румунія Австралія Болгарія Росія Україна
Ціна 1 га сільсько-

господарських 

земель, тис. дол. США

58,5 17,1 12,5 11 9,6 6,6 5 3,5 3,1 0,8 0,5

Побудовано за даними джерел [1; 5; 6; 7]

Можна помітити, що в Україні вартість сільськогосподарської землі одна з найнижчих у світі у той час, як якість земель і кліматичні умови надзвичайно сприятливі для ведення сільського господарства та вирощування більшості сільськогосподарських культур. Така ситуація пов’язана із відсутністю активного ринку землі та її низькою капіталізацією, необхідністю розвитку сільськогосподарської інфраструктури, підприємств переробки сільськогосподарської продукції [3].

До господарського використання земельні ділянки можуть залучатися за кількома умовами: підприємство може придбати земельну ділянку у власність, використовувати її на правах оренди, сервітуту та емфітевзису або мати права на користування земельною ділянкою [2]. Кожен із даних видів землекористування відображається в бухгалтерському обліку окремо. Стандарти бухгалтерського обліку щодо відображення земель, які вступають в дію при кожному із видів землекористування наведені в табл. 2.

Таблиця 2

Відображення землекористування в обліку відповідно до стандартів бухгалтерського обліку

Умови землекористування Об’єкт обліку Стандарт, що визначає умови обліку
Земельні ділянки у власності підприємства:
а) використовуються для виробництва чи постачання сільськогосподарської продукції
Земельні ділянки, визнані основними засобами МСБО 16 або П(С)БО 7 “Основні засоби”
б) використовуються для одержання прибутку від їх оренди та/або підвищення вартості капіталу підприємства Земельні ділянки, визнані інвестиційною нерухомістю МСБО 40 або П(С)БО 32 “Інвестиційна нерухомість”
в) утримувані для перепродажу Земельні ділянки у складі запасів МСБО 2 або П(С)БО 9 “Запаси”
Земельні ділянки, які використовуються на умовах
а) операційної оренди
Орендні платежі МСБО 17 або П(С)БО 14 “Оренда”
б) фінансової оренди* Земельні ділянки, визнані основними засобами МСБО 16 або П(С)БО 7 “Основні засоби”
Права користування земельними ділянками, сервітут, емфітевзис Права користування, визнані нематеріальними активамиабоприрівняні в обліку до умов фінансової оренди МСБО 38 або П(С)БО 8 “Нематеріальні активи”абоМСБО 16 або П(С)БО 7 “Основні засоби”

* В Україні сільськогосподарські землі згідно законодавства можуть використовуватися лише на умовах операційної оренди.

Джерело: побудовано автором з використанням [4]

Земельні ділянки чи права користування ними у кожному із наведених у табл. 2 випадків землекористування можуть відображатися в бухгалтерському обліку за історичною собівартістю або справедливою вартістю, що фактично дорівнює ринковій вартості.

Облікова інформація про стан та використання сільськогосподарських земель у підприємстві систематизується та відображається в бухгалтерській звітності, зокрема, у балансі, примітках до річної фінансової звітності, довідці “Землекористування протягом звітного року” у статистичному звіті “Основні економічні показники роботи сільськогосподарських підприємств” та в деяких інших формах статистичної звітності.

Таким чином, наведена у різних звітних формах інформація про наявність та стан земельних ділянок, які використовуються у сільському господарстві відображає ідентичні показники, її важко назвати повною для відповідного забезпечення управління нею. Статистичні звіти, які збирають інформацію про сільськогосподарське землекористування в натуральних величинах часто не корелюють із вартісними показниками, наведеними у фінансовій звітності.

 

Література

  1. Бальман А. Звіт з аграрної політики: Продуктивність та ефективність українських сільськогосподарських підприємств / [Бальман А., Кьортіс Дж., Гагалюк Т. та ін.]. – К.: Інсититут економічних досліджень та політичних консультацій, 2013. – 98 с.
  2. Жук В. М. Концепція розвитку бухгалтерського обліку в аграрному секторі економіки : [монографія] / В. М. Жук. – К. : ННЦ ІАЕ, 2009. – 648 с.
  3. Камінська Т. Г. Роль капіталу та його кругообігу в розвитку аграрного сектора України / Т. Г. Камінська // БізнесІнформ. – 2013. – №1. – С. 107 – 110.
  4. Міжнародні стандарти фінансової звітності [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.minfin.gov.ua/control/uk/publish/article?showHidden=1&art_id=408095&cat_id=408093&ctime=1423500775962
  5. Сільське господарство України: статистичний збірник за 2013 р. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://ukrstat.org/uk/druk/publicat/kat_u/publ7_u.htm
  6. Сільське господарство України у 2014 році: доповідь Державної служби статистки України [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://ukrstat.org/uk/druk/publicat/kat_u/publ7_u.htm
  7. FAO statistical yearbook World Food and Agriculture [Electronic resource] – Access mode: http://www.fao.org/docrep/018/i3107e/i3107e.PDF
Автор:   @   16 Липень 2015 Коментарі (0)

Оцініть публікацію: 
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Немає оцінок)
Loading...Loading...

Поділитися!
Коментарі (0)

Коментарів немає. Прокоментуй першим!
Залишити коментар!

Ви повинні увійти, щоб залишити коментар.

Зв'язатись з автором

Увійдіть, щоб отримати можливість відправити повідомлення автору цієї публікації

Попередня публікація
«
Наступна публікація
»
© 2014 МСФЗ: дослідження, наука, практика, імплементація  
↓