Банківські установи як «першопрохідці» у впровадженні міжнародних стандартів фінансової звітності

Секція: Впровадження МСФЗ в сфері фінансових послуг Коментарі (0)
Кількість переглядів:  1,443

Автор: Бабкова Оксана Сергіївна

 

Анотація. Розглянуті питання, присвячені  процесу запровадження міжнародних стандартів фінансової звітності у практику українських банків, починаючи з 90-тих років, коли було започатковані найперші спроби реформування обліку в банківських  установах згідно вимогам МСФЗ,  до  стану цього процесу в сучасних умовах. Також освітлено зарубіжний досвіт організації  складання фінансової звітності банками, дотримуючись вимог міжнародних стандартів .

 

 

Актуальність даної теми викликана у зв’язку з внесенням змін до п.2. ст.12’1 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність» від 16.07.1999 № 996-XIV, в якому говориться про, те що «Публічні акціонерні товариства, банки, страховики, а також підприємства, які провадять господарську діяльність за видами, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України, складають фінансову звітність та консолідовану фінансову звітність за міжнародними стандартами».

Питанню впровадження МСФЗ в банківській системі присвячені роботи таких авторів, як Л. М. Кіндрацька, В. І. Ричаківська, П. М. Сенища, В. Жук,  В. Пархоменко, О. Білорус, М. Шигун Білолипецький, У. Бек, Л. Лесков, Б. В. Лукашевича, П., Нападовська Л. В. , Снігурська Л. П., М.В. Литвин.

Україна зробила перші кроки по переходу на МСФЗ у 1998 році, коли     Постановою КМУ від  28.10.1998 № 1706 була затверджена Програма   реформування системи бухгалтерського обліку із застосуванням міжнародних стандартів. Запровадження МСФЗ у банківському секторі економіки було викликано:

  • необхідністю входження банківського сектору України до світової економічної спільноти;
  • зростанням уваги потенційних інвесторів до фінансового ринку України ;
  • потребою користувачів фінансової звітності банків в отриманні достовірної, чіткої інформації ;
  • становленням нагляду за банками і розробленням регулятивних інструментів ;
  • створенням передумов для організації внутрішнього і зовнішнього аудиту за міжнародними стандартами ;
  • необхідністю підвищення ефективності управління банком .

Першочерговими завданнями були :

1) зміна ідеології бухгалтерського обліку фінансових інструментів;

2) зміна Плану рахунків бухгалтерського обліку в банках;

3) принципово нова організація аналітичного обліку банку;

4) відокремлення в окремі підсистеми управлінського та

податкового обліку;

5) перехід на збирання економічної інформації від банків за

економічними показниками;

6) зміна руху потоків інформації в електронному вигляді від банків;

7) технічне забезпечення названих проектів.

Надалі процес реформування банківської системи потребував додаткових заходів, що пояснюється такими чинниками , як внесення змін в законодавство України, великі зміни в МСФЗ та прийняття Податкового кодексу України. Було усунено неузгодженість основного законодавства в статті  6 Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” та  в статті  68 Закону України “Про банки і банківську діяльність”.

Знаковою подією в реформуванні звітності банків згідно МСФЗ стало ухвалення Розпорядження КМУ від 24.10.2007 № 911-р, в якому була відображена стратегія застосування МСФЗ . Основними напрямами реалізації якої було створення законодавчих та організаційних передумов до запровадження міжнародних стандартів для складання суб’єктами господарювання фінансової звітності. У червні 2011 року Верховна Рада України прийняла зміни до Закону “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”, відповідно до яких публічні акціонерні товариства та фінансові установи повинні подавати звіти за МСФЗ з 2012 року.

Починаючи з 2012 року банки України повинні складати в обов’язковому порядку фінансову звітність за міжнародними стандартами згідно Інструкції «Про порядок складання та оприлюднення фінансової звітності банків України» № 373.

Хоча більшість банків України має великий досвід підготовки фінансової звітності за МСФЗ. При цьому, основні форми приміток до річної фінансової звітності, складеної відповідно до вимог МСФЗ за попередні роки, суттєво відрізняються за форматом представлення від приміток, які необхідно використовувати під час складання річної фінансової звітності відповідно до вимог Інструкції №373.

На сьогодні методологія бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності банків практично повністю відповідає вимогам МСФЗ, окрім формування резервів за фінансовими активами та формування резервів під зобов’язання кредитного характеру (фінансові гарантії, поручительства тощо).

Загальними проблемами впровадження норм МСФЗ у методологію бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності є:

  1. Відсутність в Україні відповідної інфраструктури, що значно ускладнює використання в обліку методу оцінки за справедливою вартістю.
  2. Обмеженість статистичних даних для використання їх у процесі оцінки, що ускладнює або унеможливлює процес оцінки реальної вартості активів, зобов’язань, капіталу та фінансових результатів (у тому числі резервів під кредитні ризики).
  3. Постійні зміни у вимогах МСФЗ потребують їх безперервного моніторингу, вивчення для адаптації та впровадження.

Недостатньо уваги приділяється дотриманню фахівцями Кодексу етики Міжнародної федерації бухгалтерів.

Як і в Україні, в РФ банки були піонерами переходу на МСФЗ. Ще з 2004 року Банк Росії почав робити кроки в напрямку приведення фінансової звітності кредитних організацій у відповідність до вимог міжнародних стандартів. З цією метою на початку 2001 р. був створений спільний проект Банку Росії і Європейського співтовариства по переходу російських банків на міжнародні стандарти звітності. Свою частку в наближенні звітності до МСФЗ вніс і проект «Перехід на МСФЗ у банківському секторі», реалізований за підтримки Євросоюзу, що тривав з листопада 2006 року по 31.03. 2009 року. Основним підрядником проекту виступила компанія «Прайсвотерхаус Куперс». До складу керівного комітету входили: Банк Росії, Міністерство фінансів, Бюро Європейської Комісії із співробітництва, представники Європейських банків, а також представники асоціації Російських Банків та Асоціації Регіональних банків Росії.

Національні стандарти Казахстану були розроблені на базі МСФЗ та мають значну схожість, але не цілком відповідають МСФЗ.

Відповідно до закону «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність», за МСФЗ зобов’язані складати звітність суб’єкти великого підприємництва та організації публічного інтересу. До організацій публічного інтересу належать:

– фінансові організації (за винятком юридичних осіб, виключним видом діяльності яких є організація обмінних операцій з іноземною валютою);

– акціонерні товариства (за винятком некомерційних);

– добувні підприємства;

– організації з державною участю .

Узагальнення та поширення досвіду застосування МСФЗ здійснюється Міністерством фінансів, Національним банком, акредитованими професійними організаціями бухгалтерів, професійними аудиторськими організаціями шляхом видання методичних рекомендацій, навчальних посібників і проведення навчальних семінарів і тренінгів.

На перших етапах навчання МСФЗ в Казахстані велося у формі короткострокових курсів підвищення кваліфікації, з часом з’явилися національні програми навчання МСФЗ, включені в систему вищої освіти. МСФЗ включені в програми обов’язкової атестації аудиторів і бухгалтерів.

Бурхливий розвиток фінансової сфери потребує узгодженої, прозорої інформації, тому важливим є використання МСФЗ у повному обсязі. Перехід на міжнародні стандарти бухгалтерського обліку та звітності надав змогу зробити прозорою діяльність банків, дав можливість користувачам отримувати достовірну інформацію щодо їх діяльності.  Складання фінансової світність на основі вимог МСФЗ, як для суб’єктів господарювання та банків є просто необхідною основою  для їх ефективної взаємодії.

Автор:   @   1 Липень 2015 Коментарі (0)

Оцініть публікацію: 
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Немає оцінок)
Loading...Loading...

Поділитися!
Коментарі (0)

Коментарів немає. Прокоментуй першим!
Залишити коментар!

Ви повинні увійти, щоб залишити коментар.

Зв'язатись з автором

Увійдіть, щоб отримати можливість відправити повідомлення автору цієї публікації

Попередня публікація
«
Наступна публікація
»
© 2014 МСФЗ: дослідження, наука, практика, імплементація  
↓