18 Грудень 2017

Порядок виправлення помилок у фінансовій звітності за МСФЗ

Під час складання фінансової звітності виникають помилки, що вимагають виправлень, оскільки їх ігнорування призводить до спотворення інформації за звітні періоди, унеможливлює відображення правдивого фінансового стану та результатів діяльності суб’єкта господарювання. В сукупності це і обумовлює необхідність дослідження виправлення помилок у фінансовій звітності суб’єктів господарювання, складеній за МСФЗ, та доводить актуальність …

© 2014 МСФЗ: дослідження, наука, практика, імплементація  
↓
Закрыть