6 Червень 2016

Аналіз термінології П(С)БО 19 «Об’єднання підприємств» та його міжнародного аналогу

Анотація. Досліджено питання аналізу термінології П(С)БО 19 «Об’єднання підприємств» та його міжнародного аналогу. Висвітлено 13 термінів, що містить П(С)БО 19 «Об’єднання підприємств», які в повній чи частковій формі висвітлені в МСФЗ 3 «Об’єднання бізнесу» та МСФЗ 10 «Консолідована фінансова звітність». В результаті проведеного аналізу термінології, зроблено висновок, що такі поняття …

© 2014 МСФЗ: дослідження, наука, практика, імплементація  
↓
Закрыть