20 Квітень 2016

Порівняння ключових характеристик П(с)БО 7 «Основні засоби» та МСБО 16 «Основні засоби»

Анотація: Проаналізовано основні положення  та виокремлено відмінності у П(с)БО 7 «Основні засоби» та МСБО 16 «Основні засоби». Досліджено  характеристики первісної вартості та амортизації згідно міжнародних та українських стандартів.
Виклад основного матеріалу. Основою господарської діяльності підприємства є основні засоби. За їх допомоги, здійснюючи основну діяльність, суб’єкти господарювання виготовляють готову продукцію, здійснюють продаж …

© 2014 МСФЗ: дослідження, наука, практика, імплементація  
↓
Закрыть