22 Листопад 2015

75 000 відвідувань сайту Конференції – приєднуйтесь!

Шановні колеги!
На сайті конференції “МСФЗ: дослідження, наука, практика, імплементація” 75 000 відвідувань і вже майже 35 000 візітерів! Приєднуйтесь до учасників конференції та БЕЗКОШТОВНО розміщуйте свої публікації! Збірнику присвоєно ISSN як періодичному інтернет-виданню. Триває набір матеріалів до збірнику 4-го кварталу 2015 року. На сайті Конференції тези розміщуються упродовж 2-3 днів з …

21 Листопад 2015

МСФЗдля МСП: переваги та недоліки для вітчизняних малих та середніх підприємств

Розглянуто фінансову звітність за  МСФЗ: переваги та недоліки для вітчизняних малих та середніх підприємств, питання невідповідності чинних форм фінансової звітності до вимог МСФЗ для МСП.
Перехід України на міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ) є вимогою часу, ринкової системи господарювання й зумовлений прагненням нашої держави увійти у Європейський економічний простір. Важливим напрямом …

21 Листопад 2015

Впровадження Міжнародних стандартів фінансової звітності в Україні

Автор: Глушко Н.О.
Застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності (далі – МСФЗ) в Україні завжди було дискусійним питанням. Але попри дискусії законодавчо-нормативне регулювання вітчизняної облікової системи поступово рухалося до впровадження Міжнародних стандартів.
На сьогоднішній день основна мета дослідження полягає в дослідженні етапів впровадження МСФЗ в Україні, визначенні проблем та перспектив цього процесу. Ці …

5 Листопад 2015

Формування первісної вартості основних засобів за міжнародними та національними стандартами: переваги та недоліки

Досліджено формування первісної вартості основних засобів за МСБО 16 та П(С)БО 7. Підкреслено відмінні риси за міжнародними та національними стандартами. Зазначено переваги та недоліки обліку первісної вартості основних засобів за МСБО 16 та П(С)БО 7.
На сьогоднішній день постає необхідність адаптації національної системи обліку до вимог міжнародної практики.
Важливим елементом, що …

© 2014 МСФЗ: дослідження, наука, практика, імплементація  
↓
Закрыть