30 Жовтень 2015

Виплати працівникам згідно Міжнародних стандартів фінансової звітності

Соавтор: Дурунда О. В.
У тезах розглядаються особливості виплат працівникам за Міжнародними стандартами фінансової звітності. Проаналізовано складові виплат працівникам за Міжнародними стандартами фінансової звітності.
У сучасних умовах господарювання облік заробітної плати та інших виплат працівникам на підприємствах різних видів економічної діяльності займає провідне місце в системі бухгалтерського обліку. Праця є найважливішим елементом витрат виробництва. …

25 Жовтень 2015

Вимоги до складання фінансової звітності банків за МСФЗ

Розглянуто необхідність узгодження формування та складання фінансової звітності банківськими установами згідно з Міжнародними стандартами фінансової звітності (МСФЗ).

Банківська система відіграє значну роль у розширенні її участі в процесах глобалізації фінансових ринків та інтеграції економіки держави в світову господарську систему. банки ведуть бухгалтерський облік усіх операцій та складають фінансову звітність. Зацікавленість користувачів …

25 Жовтень 2015

Вийшов збірник матеріалів за IIІ квартал 2015 року!

Шановні учасники конференції! Вийшов збірник матеріалів за IIІ квартал 2015 року за результатами Відкритої Міжнародної інтернет-конференції  “МСФЗ: дослідження, наука, практика, імплементація”.
Ознайомитися з матеріалами можна на сторінці розміщення збірників >>>>>>
Офіційний номер ISSN 2412-4435 отримано і тепер збірник доступний до завантаження у форматі *.pdf.
Дякуємо всім учасникам конференції та запрошуємо до публікації нових матеріалів! З …

18 Жовтень 2015

Проблеми переходу вітчизняних підприємств на міжнародні стандарти фінансової звітності

Досліджено проблеми переходу вітчизняних підприємств на Міжнародні стандарти фінансової звітності. Останнім часом усе частіше постає питання необхідності запровадження Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ) у практику вітчизняних підприємств. Це пов’язано з необхідністю формування сприятливих умов для участі підприємств в міжнародної економічної діяльності. Для цього потрібно впровадження стандартизованих до міжнародних вимог облікових …

18 Жовтень 2015

Досвід впровадження МСФЗ у Польщі

Автор: Рижкова К.Д.
Розглянуто досвід Польщі, що стосується практичного здійснення МСФЗ, який може служити найбільш яскравим прикладом того, які проблеми виникають на шляху переходу на МСФЗ, а також як їх вирішувати.
 
На сьогодні весь світ прагне опанувати єдиний формат спілкування, у тому числі і у сфері бухгалтерського обліку, який за своєю сутністю є …

18 Жовтень 2015

Розкриття майбутніх подій в звітності за МСФЗ

Згруповано ряд положень, які націлені на фіксацію і оцінку майбутніх подій для фінансової звітності. Запропоновано рекомендації щодо формування відповідного облікового забезпечення майбутніх подій.

Умовно облік, в залежності від періоду часу відображеного в ньому, можна класифікувати на перспективний, оперативний та ретроспективний, по аналогії з видами економічного аналізу. Ретроспективний облік використовується з метою …

© 2014 МСФЗ: дослідження, наука, практика, імплементація  
↓
Закрыть