30 Серпень 2015

Моделювання облікової політики підприємства за МСФЗ

Анотація. Досліджено питання моделювання облікової політики підприємства за МСФЗ. Висвітлено суттєві питання, що розкриваються в обліковій політиці США, Великобританії, Німеччини та Франції. Запропоновано модель облікової політики українських підприємств, що забезпечує удосконалення методики та організації процесу формування облікової політики підприємства враховуючи як національну нормативно-правову базу бухгалтерського обліку, так і вимоги міжнародних …

20 Серпень 2015

Вийшов збірник матеріалів за IІ квартал 2015 року!

Шановні учасники конференції!
Вийшов збірник матеріалів за IІ квартал 2015 року за результатами Відкритої Міжнародної інтернет-конференції  “МСФЗ: дослідження, наука, практика, імплементація”. Ознайомитися з матеріалами можна на сторінці розміщення збірників >>>>>>
Офіційний номер ISSN 2412-4435 отримано і тепер збірник доступний до завантаження у форматі *.pdf.
Дякуємо всім учасникам конференції та запрошуємо до публікації нових матеріалів!
З нагоди …

13 Серпень 2015

Нам присвоєно ISSN!!!

Шановні автори, читачі та учасники конференції!
Збірнику тез нашої Відкритої Міжнародної інтернет-конференції “МСФЗ: дослідження, наука, практика, імплементація” Міжнародним центром з реєстрації періодичних видань (Франція, м. Париж) присвоєно ISSN 2412-4435 – міжнародний стандартний номер, який присвоюється періодичним виданням!
Стандартний серійний номер ISSN широко використовується у всьому світі. Він необхідний  бібліотекам, передплатним агентствам, дослідникам …

11 Серпень 2015

Проблема тлумачення терміну “вартість” в оціночних дисциплінах

Анотація.  Розкрито актуальність проблеми тлумачення схожих за назвою термінів, які в рамках різних дисциплін мають специфічні галузеві значення. Проаналізована різниця між термінами ринкова та справедлива вартість в оцінці.
 
Неточність мови, особливо в міжнародному співтоваристві, може призводити до непорозумінь та розбіжностей у тлумаченні термінів. Це стає проблемою, коли терміни використовуються в тій …

11 Серпень 2015

Переоценка основных средств по МСФО: актуальные требования

Аннотация. Рассмотрены требования МСБУ 16 «Основные средства» к проведению переоценки основных средств. Проанализированы актуальные изменения в переоценке основных средств. Раскрыты особенности методов индексирования и аннулирования, используемые при переоценке основных средств.
 
МСБУ 16 «Основные средства» является достаточно стабильным стандартом и нечасто подвергался изменениям и поправкам, чего не скажешь про последние несколько лет. Поправки …

11 Серпень 2015

Історія впровадження у дію міжнародних стандартів фінансової звітності для малих та середніх підприємств

Автор: Радченко О.В.
 
Анотація. Проведено ретроспективний аналіз розробки та впровадження у дію міжнародних стандартів фінансової звітності для малих та середніх підприємств.
 
На сьогодні у всьому світі широко розповсюджена тенденція до приближення національних положень бухгалтерського обліку до міжнародних стандартів фінансової звітності.
А все почалось з 1973 р., коли бухгалтерські і аудиторські організації таких країн як США, Канада, Німеччина, …

11 Серпень 2015

Особенности перехода на международные стандарты финансовой отчетности

Автор: Бондаренко А.Н.
 
Аннотация. В данных тезисах рассматриваются вопросы перехода предприятий на международные стандарты финансовой отчетности. Данные вопросы весьма актуальны в условиях глобализации экономики.
 
При переходе на международные стандарты финансовой отчетности (МСФО) предприятию необходимо действовать в соответствии с МСФО 1 «Первое применение международных стандартов финансовой отчетности», ко- торый был принят в июне 2003 года. Этот …

11 Серпень 2015

Международный опыт внедрения МСФО и трансформации локальных принципов учета и отчетности

Автор: Попов Ф.А.
 
Аннотация. В тезисах рассмотрен опыт внедрения международных стандартов финансовой отчетности в таких странах, как Япония, Канада, США и странах Евросоюза.
 
2016 год объявлен в мире годом «единых стандартов» – к этому моменту большинство стран в мире должно разрешить использование Международных стандартов финансовой отчетности (МСФО). В свете данных событий представляется важным …

11 Серпень 2015

МСФО как фактор повышения конкурентоспособности организаций

Автор: Минковская Ю. В. 
 
Аннотация. В тезисах рассмотрена роль международных стандартов финансовой отчетности как фактора повышения конкурентоспособности белорусских компаний.
 
Интеграция белорусских предприятий в Мировую экономическую систему обусловила эволюционное развитие бухгалтерского учета и процесс перехода к Международным стандартам финансовой отчетности (МСФО).
Международные стандарты финансовой отчетности применяются более 40 лет и более чем в 113 странах мира и …

© 2014 МСФЗ: дослідження, наука, практика, імплементація  
↓
Закрыть