17 Липень 2015

Oсoбливoстi буxгaлтеpськoгo oблiку oплaти пpaцi зa П(С)БO тa МСФЗ

Автори: Мельянкoвa Л.В., Кoтiк O.П.
 
Aнoтaцiя. Дoслiдженo oсoбливoстi буxгaлтеpськoгo oблiку oплaти пpaцi зa П(С)БO тa МСФЗ. Видiленo деякi oсoбливoстi буxгaлтеpськoгo oблiку oплaти пpaцi, якi пoмipнo вiдpiзняють oблiк зa нaцioнaльними стaндapтaми вiд мiжнapoжниx.
 
 
Oплaтa пpaцi – це екoнoмiчнa кaтегopiя, щo вiдoбpaжaє вiднoсини мiж влaсникoм пiдпpиємствa i нaймaним пpaцiвникoм з пpивoду poзмipу дoxoду, це елемент …

17 Липень 2015

МСБО 16 «Основні засоби» в контексті національних стандартів і податкового законодавства

Автор: Кучеренко Т.Є.
 
Анотація. Проаналізовано сучасні підходи до визначення, визнання, оцінки основних засобів відповідно до МСБО 16 «Основні засоби» та П(С)БО 7 «Основні засоби» і чинного податкового законодавства щодо оподаткування прибутку підприємства.
 
Глобалізація світового економічного простору поступово перетворює МСФЗ на уніфікатора бухгалтерського обліку та фінансової звітності, які уможливлюють реформування національної системи обліку за …

17 Липень 2015

Справедливая стоимость

Автор: Сергей Пузенко
 
Для того, чтобы правильно понять термин «справедливая стоимость» в Международных стандартах финансовой отчетности (МСФО) надо начать с более простых вещей, отталкиваясь от которых, сторонники гипотезы свободного рынка пришли к понятию справедливой стоимости. Для начала они договорились о более простых терминах. Возможно, я сейчас буду излагать банальные вещи, но именно …

17 Липень 2015

Discounting in the international standard of financial reporting

Authors: V.I.Troyan, N.E. Lelyuk, O.L. Ilienko
 
It is demonstrated in the paper that the problem of exact representation of information in financial reporting according to the International Standard of Financial Reporting demands using the theory of money temporal value. To solve this problem the mechanism of discounting is used.
 
Key words: International …

17 Липень 2015

Analysis of consolidated reporting in the international standard of financial reporting

Authors: N.A.Scryaga, N.E. Lelyuk, O.L. Ilienko
 
It is demonstrated in the paper that the problem of increasing effectiveness and reliability of the results’ interpretation in consolidated reporting needs additional methods of analysis. To solve this problem a comparison analysis with a number of coefficients should be used.
 
Key words: consolidated reporting, International Standard …

17 Липень 2015

Проблема оцінки основних засобів для підприємств готельного господарства України відповідно до вимог МСФЗ

Автор: Мустеца І.В.
 
Анотація.  Досліджено напрямки удосконалення оцінки основних засобів, що знаходяться на підприємствах готельного господарства у відповідності до вимог законодавчих актів України.
 
 
Гармонізація системи бухгалтерського обліку в Україні з міжнародними стандартами привела до відповідного застосування справедливої вартості у національних положеннях (стандартах) бухгалтерського обліку. Проте на практиці визначення справедливої вартості пов’язане з певними …

17 Липень 2015

Бухгалтерський облік придбання бізнесу згідно МСБО

Автор: Камінська Т. Г.
 
Анотація. Досліджено проблеми оцінки та мінімізації ризиків при об’єднанні бізнесу або придбанні активу в системі управлінського обліку. Мета статті полягає у висвітленні тенденцій розвитку об’єднання чи придбання бізнесу та їх відображенні в управлінському обліку. За результатами дослідження запропоновано методи та прийоми зниження ризиків при придбанні активів або об’єднанні …

16 Липень 2015

Бухгалтерський облік сільськогосподарських земель: вимоги міжнародних стандартів

Автор: Ільчак О. В.
 
Анотація. Досліджено питання інформаційного забезпечення інтеграційних процесів у сільськогосподарському землекористуванні. Виявлено, що наявність та широке використання систем обробки інформації позитивно впливають на модернізацію  та впровадження новітніх технологій у сільськогосподарському землекористуванні. Визначені основні проблеми сільськогосподарського землекористування в Україні і світі та визначені можливості облікової інформаційної системи для їх вирішення.
 
За …

16 Липень 2015

Виплати працівникам підприємства за МСФЗ в контексті соціальної складової фінансової звітності

Анотація. Досліджено порядок відображення виплати працівникам за МСФЗ в контексті соціальної складової фінансової звітності вітчизняних підприємств
 
Захист соціальних інтересів суспільства в контексті сталого розвитку України забезпечує новий формат економічних відносин. Бухгалтерський облік стає інструментом генерування такої (соціально важливої) інформації, а його продукт звітність ‒ виступає джерелом інформації для широкого кола зацікавлених …

1 Липень 2015

Збірники доступні для скачування

Шановні учасники конференції!
Збірники за 4 квартал 2014 року та за 1 квартал 2015 року на сторінці Архів доступні для завантаження у форматі *.pdf

 Сторінка 1 з 3  1  2  3 »
© 2014 МСФЗ: дослідження, наука, практика, імплементація  
↓
Закрыть