22 Грудень 2014

МСФЗ як базова обліково-аналітична модель для бізнесу України

Анотація.
Актуальність теми визначається тими економічними та державними змінами, що назріли для України та її бізнесу. Першочерговою проблемою виступають питання використання нових джерел економічної ефективності, як зовнішньо, так і внутрішньо економічних. Зовнішньоекономічні джерела пов’язані з європейським вибором щодо економічного розвитку, що неминуче веде до якісних змін в економічних відносинах не лише …

22 Грудень 2014

Фінансова звітність в контексті міжнародних стандартів

Анотація. У статті досліджено  методику  відображення  і  розкриття  інформації у фінансовій  звітності за міжнародними та національними стандартами, визначено основи аналізу фінансової звітності та визначено шляхи  її  вдосконалення.
Кожне підприємство в процесі свого функціонування має на меті досягнення максимального ефекту від своєї діяльності, а це неможливо без ефективного управління ним.
Останнім часом впровадження …

22 Грудень 2014

Контракти із замовниками: аспекти використання МСФЗ 15 «Виручка за контрактами з клієнтами

Анотація. Велику увагу приділено аналізу визначення «виручка» за МСБО 18 та МСФЗ 15, виділено нововведення МСФЗ 15, які узагальнено у дві категорії. Також автором подано п’ятиступеневу модель, яка застосовуватиметься до всіх контрактів із клієнтами. На кінець автором запропоновано переваги впровадження МСФЗ 15 для підприємств.
Вступ України в ЄС, вихід українських компаній на міжнародний …

22 Грудень 2014

Практика впровадження МСФЗ в країнах світу: уроки для України

Анотація. У статті проаналізовано організацію та методологію розробки МСФЗ; визначено склад фінансової звітності за системою GAAP та методику проведення трансформації звітності;  розкрито особливості обліку та аналізу окремих сторін ісламської економіки у світлі вивчення міжнародних принципів.
Актуальність теми. У сучасних умовах економічної глобалізації практично перед кожним українським підприємством постає питання міжнародної співпраці. Глобалізація …

22 Грудень 2014

Облік резервів в МСФЗ

Анотація. У статті обгрунтовано доцільність створенн резервів на підприємстві, розглянуто види контрактивних зобовязань, наведені приклади умовних зобовязань.
Динамічна зміна умов господарювання, розвиток недержавних форм власності та різних організаційно-економічних структур, використання та впровадження міжнародного досвіду зумовлюють виникнення нових об’єктів дослідження в сфері бухгалтерського обліку, які притаманні сучасному стану розвитку суспільства. Дотримання інформаційної функції …

22 Грудень 2014

Стандарти для малого і середнього бізнесу: переваги в порівнянні з повною версією МСФЗ

Анотація. У тезах досліджено історію виникнення міжнародного стандарту фінансової звітності для малих та середніх підприємств. Особливу увагу присвячено визначенню відмінностей між МСФЗ і МСС, а саме відмінності у визнанні та оцінці активів, зобовязань, доходів і витрат, предатсавленні фінансових звітів.
Процес глобалізації світової економіки, необхідність посилення захисту прав інвесторів та забезпечення прозорості функціонування …

3 Грудень 2014

Законодавчі невідповідності застосування МСФЗ для МСП В Україні

 
Розробку Міжнародного стандарту фінансової звітності для малих і середніх підприємств (далі – МСФЗ для МСП) вперше було ініційовано IASB в липні 2003 року. Період активного обговорення стандарту, упродовж якого було проведено більше 30 засідання, зайняв три з половиною роки і тривав до лютого 2007 року. МСФЗ для МСП до прийняття …

2 Грудень 2014

Аудиторська палата України виступила співорганізатором конференції

Аудиторська палата України, розглянувши на засіданні АПУ 27.11.2014 р. відкритий лист-пропозицію Організаційного комітету про приєднання до співорганізаторів Відкритої Міжнародної інтернет-конференції “МСФЗ: дослідження, наука, практика, імплементація” підтримала ініціативу Агентства з МСФЗ в реалізації даного проекту і виступила одним з організаторів конференції. Досягнення даної домовленості затверджено Листом № 01-01-25/728 від 28.11.2014 р.

© 2014 МСФЗ: дослідження, наука, практика, імплементація  
↓
Закрыть