24 Жовтень 2014

Впровадження МСФЗ в Україні: класифікація основних засобів за П(С)БО 7 та МСБО 16

Анотація. Проведено аналіз теоретичних визначень поняття «основних засобів», розглянута класифікація основних засобів для цілей бухгалтерського обліку згідно П(С)БО порівняно з МСБО.
Стратегічний вибір України на користь євроінтеграційного курсу є обґрунтованим і закономірним, тому вимагає відповідних змін у нормативно-законодавчій базі України до стандартів складання фінансової звітності.
Для складання фінансової звітності застосовуються міжнародні  стандарти, …

23 Жовтень 2014

Запровадження МСФЗ, як інноваційний підхід до подання банківської звітності

Анотація. Розглянуто практичні аспекти застосування МСФЗ у вітчизняних банках. Обґрунтовано необхідність запровадження міжнародних стандартів у банківській сфері. Наведено основні переваги та найпоширеніші проблеми, пов’язані із їх використання.
Адаптація вітчизняної звітності міжнародним стандартам є необхідною умовою для інтеграції України у світове господарство.  Від 1 січня 2012 року публічні акціонерні товариства, банки, страховики, …

20 Жовтень 2014

Харківський інститут фінансів УДУФМТ виступив партнером конференції

В рамках співпраці Харківський інститут фінансів Українського державного університету фінансів та міжнародно торгівлі підтримав ініціативу Агентства з МСФЗ в реалізації Відкритої Міжнародної інтернет-конференції “МСФЗ: дослідження, наука, практика, імплементація” і виступив одним з партнерів конференції. Досягнення даної домовленості затверджено Листом ХІФ УДУФМТ № 01-2/579 від 16 жовтня 2014 року.

10 Жовтень 2014

Луцький національний технічний університет – новий партнер конференції

Кафедра обліку і аудиту Луцького національного технічного університету 9 жовтня 2014 року приєдналась до партнерів Відкритої Міжнародної інтернет-конференції  «МСФЗ: дослідження, наука, практика, імплементація».  Оргкомітет конференції заохочує всіх бажаючих виступити партнером конференції з МСФЗ, тим самим охопити якомога більше учасників для обміну досвідом застосування МСФЗ як в Україні, так і за кордоном.

8 Жовтень 2014

До парнерів конференції приєднався Університет національного та світового господарства, (м. Софія, Республіка Болгарія)

До партнерів Відкритої Міжнародної інтернет-конференції  «МСФЗ: дослідження, наука, практика, імплементація» 1 жовтня 2014 р. приєднався Університет національного та світового господарства, (м. Софія, Республіка Болгарія). Дана ініціатива підкріплена бажанням, як Оргкомітету конференції, так і партнерів, сприяти розвитку МСФЗ у світі, вдосконалювати національні систем обліку та обмінюватись досвідом застосування МСФЗ.
 

1 Жовтень 2014

Анотація до монографії Валерія Галасюка «Про формування справедливої вартості об’єктів в угодах купівлі-продажу та угодах міни»

Враховуючи те, що з 1 січня 2012 року набули чинності Міжнародні стандарти оцінки 2011 року, в яких використовується поняття «справедливої вартості» (зокрема, в МСО 300 «Оцінка для фінансової звітності»), а також те, що з 1 січня 2013 року набрав чинності новий МСФЗ 13 «Оцінка справедливої ​​вартості», автор сподівається, що викладені …

© 2014 МСФЗ: дослідження, наука, практика, імплементація  
↓
Закрыть